Organisatsioon

Lääne-Harju Koostöökogu moodustati 9. juunil 2006. aastal. Algselt kuulus tegevusgrupi koosseisu neli valda – Kernu, Nissi, Padise ja Vasalemma. 2009. aastal liitus tegevusgrupiga Keila vald ning 2014 Paldiski linn.

Tegevuspiirkonna pindala on 1 084,1 km² ning rahvaarv 17 449 elanikku (2016. aasta seisuga). Pindalalt kõige suurem on Padise vald (366,6 km²) ning kõige väiksem Vasalemma vald (38,7 km²).

Tegevusgrupi missiooniks on piirkonna elu edendamine kodanikuühenduste, ettevõtjate ja kohalike omavalitsuste koostöös ning algatuste toetamine ja elluviimine LEADER põhimõtteid rakendades. Tegevusgrupil on oluline roll kolme sektori (avalik, era- ja kolmas sektor) esindajate kaasamisel ühiselt seatud eesmärkide nimel üheskoos töötamisse.

Oma missiooni täitmisel piirkondliku arendusorganisatsioonina on tegevusgrupil kui organisatsioonil neli põhifunktsiooni:

  • nõustamine
  • projektijuhtimine
  • seire
  • kommunikatsioon

Nende ülesannetega loob Lääne-Harju Koostöökogu oma liikmetele ja kogukonnale lisaväärtust. 

Lääne-Harju Koostöökogu videotutvustus (koos teiste Harjumaa LEADER gruppidega): https://www.youtube.com/watch?v=U4N5JKxOE-8