Uudised

07.10.2016
Lääne-Harju Koostöökogu pidulik juubeliseminar Uppuja päästmine on uppuja enda asi? Kogukonna turvalisus – märka ja aita! AJAKAVA 13:30-14:00     osalejate saabumine, tervitusamps ja infoala 14:00-14:30     tervitussõnad, ajakava tutvustus –...
29.09.2016
Lääne-Harju Koostöökogus toimub LEADER meetme projektitaotluste vastuvõtt 07.-13.november 2016! 2016. aasta II taotlusvoorus avatud meetmed koos eelarve mahuga: Meede 1.1 Ettevõtlikkus – 17 787 eurot Meede 1.2 Tooted ja teenused – 106 722 eurot...
29.08.2016
Lääne-Harju Koostöökogu (LHKK) otsib partnerit piirkonna elanike, organisatsioonide ja ettevõtete rahuoluuuringu läbiviimiseks. Uuringu eesmärgiks on selgitada välja Lääne-Harju Koostöökogu piirkonna elanike, ettevõtete ja organisatsioonide...
26.08.2016
Lääne-Harju Koostöökogu viis läbi strateegiaperioodi algtaseme määratlemise seireuuringu, mille eesmärk oli hinnata Lääne-Harju Koostöökogu piirkonna ettevõtlusaktiivsust ja ettevõtlikkust 2015. aastal. 2016. aasta 1. jaanuari seisuga oli...
26.08.2016
Kutse Harjumaa Ettevõtluspäevale! Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus koostöös Tallinna Tehnikakõrgkooliga korraldab 22. septembril 2016 kell 10.00 Harjumaa Ettevõtluspäeva 2016, kuhu ootame osalema neid, kel mõttes ettevõtlusega alustamine....
02.08.2016
Lääne-Harju Koostöökogu strateegiaperioodi 2014-2020 esimene taotlusvoor toimus 03. juunist 13. juunini 2016. Taotlemiseks olid avatud kolm alameedet: ettevõtjate koolitusteks mõeldud ettevõtlikkuse meede, kogukonnategevuste rahastamisele suunatud...
03.06.2016
Taotlusi saab esitada 03.- 13.juuni läbi PRIA e-teenuste keskkonna https://epria.pria.ee/epria/ Taotlemiseks on avatud meetmed: Meede 1.1 Ettevõtlikkus – meetme eelarve maht on 17 787 eurot Meede 2.1 Kogukond – meetme eelarve maht on 17 787 eurot...
01.05.2016
Lääne-Harju Koostöökogus toimub LEADER meetme projektitaotluste vastuvõtt 03.-13.juuni 2016! 2016. aasta I taotlusvoorus avatud meetmed koos eelarve mahuga: Meede 1.1 Ettevõtlikkus – 17 787 eurot Meede 2.1 Kogukond – 17 787 eurot Meede 2.2...
22.04.2016
Lääne-Harju Koostöökogu (LHKK) kuulutab välja konkursi hindamiskomisjonide liikmete leidmiseks. Komisjoni ülesanne on hinnata LHKK-le esitatud taotluste vastavust strateegiale ja rakenduskavale strateegias nimetatud hindamiskriteeriumite alusel...
12.04.2016
Hea ettevõtja!                            Eestlastena hindame kõrgelt privaatsust ja oleme loomult omaette tegutsejad. Kuigi õige on ütlus, et kui ise ei tee, ei tee keegi, on vahel tulemuslikum teha küll ise, aga koos teistega. Kutsume Teid...

Lehed