Puhume Purjesse projekt. Noored puud - kogukonna heaks

Noored puud- kogukonna heaks


Projekti eesmärk oli kaasata kogukonna inimesi mõtlema kaasa, kuidas me ise saame oma
kodukoha looduse mitmekesisusele kaasa aidata ja kuidas meie käitumine möjutab
keskkonda.

Esimeseks sündmuseks oli Risti Kool sügislaadal projekti tutvustamine ja annetuste
kogumine puude istutamiseks.
Noored puud - kogukonna heaks projekti teavituskampaaniale järgnev üritus on kooli ja kogukonnaga puude istutamine küla keskuse
tühjadele haljasaladele. Annetamistalgute kampaania ja lastevanemate abiga koguti istikute ostmiseks annetusi. See üritus oli hea võimalus rääkida hariduse ja enda kogukonna elukeskkonna lõimimisest lastevanematega, kes olid tulnud külastama laata.
Sügislaadal osalenud inimestega vesteldes saime teada huvist, et õpilased saaksid praktiliselt
puid istutades loodust paremini tundma õppida.
Seejärel loeng "Looduslik mitmekesisus ja ökoloogiline mötteviis" tõi valja slaidesitiuse abil
ringmajanduse põhimõtteid ja rõhutas prügitemaatika murekohti. Loengus käsitleti
kliimasoojenemist ja kutsuti üles inimesi puid istutama, et suvistel kuuma ja põuaaegadel
mõnusasti oma külas puude varjus tekitada jahedamat varjulist mikrokliimat.

14. detsembril tegi Madis Vaikmaa loengu ja töötoa "Meie küla tuleviku visioon, haljastuse
planeerimine" ning "Praktilised töövötted puude istutamisel".
Esimeses osas oli Madisel lisaks põhjalikule kogemuste pagasile kaasas esitlus sellest,
kuidas erinevaid avalike ruumi probleeme tuleks terviklikult lahendada. Kui palju on erinevaid
aspekte, millega tuleb arvestada, kui alustada projekteerimist. Tõeliselt oluline on välja
uurida, mida inimesed tegelikult vajavad. Teises osas räägiti erinevatest puudest ja nende
parimaks kasvama hakkamiseks vajalikest tingimustest ja istutamisest. Erinevad puud
vajavad erinevat kasvuruumi ja arvestada tuleb kindlasti ka juurtega ja ajaga, kui kaua mingi
puu kasvab. Õpilased ja õpetajad said kätt proovida puude istutamisplaani tegemises, kus
erinevad puud olid õiges mõõtkavas ja need tuli meie külas valja valitud reaalsele haljasalale
paigutada. Ni oli väga hästi näha, et suuri puid palju ei mahu, sest täiskasvanud puu okste
radius on tegelikult väga suur, lisaks tuli arvestada ka takistustega nagu elektriliinid vöi
kanalisatsioonitorud. Rõhutati puude ligi õige valiku tegemist ja likide erinevusi, istutamise
ja planeerimise osa, kuna puud vajavad alguses palju vett, juurestiku kasvamiseks suurt
auku, et see oleks plisavalt läbiakaevatud ja juured saaksid kiirelt edasi areneda ja istikute
kaugus üksteisest, sest tulevkus võrad Kasvavad suureks. Halva planeenmise korral puud
surevad välja, on kidurad ja liiga ligidal üksteisele, võisteldes vee, toitainete ja valguse
pärast ei saavuta nad kunagi enda täis ilu.

 

Noored puud – kogukonna heaks

Päevakava
9. oktoober

  • Sügislaat
  • 11:30 loeng “Looduslik mitmekesisus ja ökoloogiline mõtteviis“

14. detsember

  • 12:00 loeng „Meie küla tuleviku visioon, haljastuse planeerimine“,
  • 14:15 töötuba „Praktilised töövõtted puude istutamisel“;

 

Kuupäev: 
Esmaspäev, 27. Detsember 2021