RAHVUSVAHELISE KOOSTÖÖPROJEKTI "VEETURISMI ARENDAMINE" ÕPPEREIS IIRIMAALE JA PÕHJA-IIRIMAALE

Lääne-Harju Koostöökogu viib ajavahemikul 01.08.2019 - 31.07.2022. a ellu rahvusvahelist koostööprojekti „Veeturismi arendamine“ (Water Tourism Development). Koostööprojekti partneriteks on LEADER tegevusgrupid Iirimaalt, Põhja-Iirimaalt ja Lätist. Projekti peamised tegevused on rahvusvahelised õppereisid, siseriiklikud ümarlauad ja veeturismi võimaluste kasutatavusuuring.

06.-10. septembril 2021 toimub projekti õppereis Iirimaale Derry and Strabane ning Põhja-Iirimaale Causeway Coast and Glens piirkonda. Õppereisil tutvustatakse seal tehtud veeturismi rakendatavusuuringut ning investeeringuid nii veeturismi kui vesikondade looduskeskkonda. 

Õppereisi ajakava (inglise keeles)

Lääne-Harju Koostöökogu tasub osalejate reisi- ja majutuskulud. Päevarahad, reisikindlustus ja toitlustuskulud jäävad osalejate kanda. 

 

Lisainfo: koostööprojektide koordinaator Eliko Kõiv, 5354 2379, eliko.koiv@gmail.com

Õppereis toimub koostööprojekti „Veeturismi arendamine“ (Water Tourism Development) raames, mille tegevusi kaasrahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi LEADER meetmest.

Kuupäev: 
Esmaspäev, 30. August 2021