Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse koosoleku info

07.07.2014 Vasalemmas toimunud juhatuse koosolekul võeti vastu kaks uut liiget: Oniste OÜ ja Turba AMS.

Otsutati: ​

  1. Kinnitada hindamiskomisjon Kerli Lambing, Piia Kärssin, Kaie Ehrpais, Vaido Romulus, Tiina Sergo, Merle Beljäev, Raido Notton. Asendusliige Egle Kaur
  2. Lääne-Harju kohaturunduse projekti veebilehe www.loode-eesti.ee korrastamise lähtealuste täiendavast läbitöötamisest tulenevalt luua töörühm parima pakkuja valimiseks ning Loode-Eesti veebirakenduse tööde korraldamiseks koosseisus: Annika Jõks, Rafael Milerman, Einar Alliksaar, Heiki Hõimoja ning tõsta projektitegevuste eelarveread 2 (veebiarendus) ja 3 (trükis) read kokku, lisada tegevuse 1 (toitlustuse ja ruumide rendi) kasutamata jääk 958 ning viia läbi tegevus 2, veebilehe korrastamine projektivahenditega  5248  EURi

Juhatuse esimees ja koosoleku juhataja Rafael Milerman tutvustas hetkeolukorda ning jagas vajalikud tegevused strateegia koostamiseks etapiliselt kuude lõikes.

Kohaturunduse strateegia koostamise käigus loodud Kaubamärk „Loode-Eesti“ registreerida kaubamärkide registris. Registriavaldus esitada ning tulemist anda teada järgmisel juhatuse koosolekul 11.08.2014

Puhkused: Tegevjuht Annika Jõks puhkab 14. kuni 25. juuli ja 22. september kuni 03. oktoober 2014. Puhkuste ajal asendab tegevjuhti juhatuse esimees Rafael Milerman.

Juhatuse koosoleku protokollidega saab tutvuda siit

Viimati lisatud uudised

26.08.2021
Puhume purjesse toetusmeetmesse saab jätkuvalt projekte esitada. Hindamiskomisjoni ettepanekul on taotlusvormil mõned muudatused (nt võimalus kirja...
25.08.2021
Toetusmeetme Puhume Purjesse hindamiskomisjon vaatas läbi 13 taotlust, mis olid esitatud 11.augustiks 2021 ja otsustas toetada alljärgnevaid...
09.08.2021
Toetusmeetme Puhume purjesse esimene hindamine toimub 16.augustil, seega ootame taotlusi hiljemalt 11.augustil 2021 kell 17:00! Hiljem esitatud...