Lääne-Harju Koostöökogu esitas PRIAle 2020. aasta kevadise taotlusvooru paremusjärjestuse

Lääne-Harju Koostöökogu juhatus kinnitas 03.06.2020 toimunud koosolekul LHKK hindamiskomisjonide ettepaneku 30.03.2020- 06.04.2020 toimunud taotlusvooru kahe alameetme (1.2 Tooted ja teenused ja 2.2 Elukeskkond) projektitaotluste pingerea osas. 04.06.2020 esitas LHKK paremusjärjestuse PRIAle. 

Kokku esitati  e-PRIA keskkonnas selles taotlusvoorus 29 projektitaotlust, millega sooviti piirkonda investeerida üle 3,4 miljoni euro, selleks taodeldi Leader meetmest rahastust 1,1 miljoni euro ulatuses. Kahe meetme eelarve maht oli kokku 476 085 eurot. Tehnilistele nõuetele vastas ja sisulisele hindamisele suunati 25 taotlust, 4 projektitaotlust ei vastanud tehnilistele nõuetele.

Juhatuse otsusega kinnitatud projektid

Leader määruse kohaselt võib projekti elluviimist alustada kõige varem järgmisest päevast alates pärast seda, kui tegevusgrupp on edastanud PRIAle projektitaotluste pingerea, seega algab rahastamisele kuuluvate projektitaotluste abikõlblikkuse periood 05.06.2020. 

PRIA kontrollib nende projektitaotluste nõuetele vastavust, mis kuuluvad eelarveliste vahendite piires rahuldamisele ning teeb projektitaotluste kohta rahuldamise või rahuldamata jätmise otsused 60 tööpäeva jooksul arvates päevast, mil tegevusgrupp esitas PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku. Vajaduse korral võib PRIA otsuse tegemise tähtaega pikendada kuni 90 tööpäevani. Otsused taotlejatele edastakse PRIA poolt.

Lisainfo: Piia Kärssin, büroojuht, piia@vomentaga.ee, tel 56 486 870

Viimati lisatud uudised

16.09.2020
MTÜ Nelja Valla Kogu ja Lääne-Harju Koostöökogu viivad Porikuu festivali raames läbi piirkonna kohaliku toidu tootjate laada ja hobikokkade kohviku...
06.09.2020
Saue Noortekeskus koostöös Lääne-Harju Koostöökoguga on väiksemates külades (Turba, Riisipere, Laitse, Haiba) viinud noortega läbi turvalisuse...
03.08.2020
Ootame osalema veeturismi teemast huvitatud või sellega juba tegelevaid ettevõtjaid, avaliku sektori ja vesikondade kallastel tegutsevate kogukondade...