Lääne-Harju Koostöökogu esitas PRIAle 2020. aasta kevadise taotlusvooru paremusjärjestuse

Lääne-Harju Koostöökogu juhatus kinnitas 03.06.2020 toimunud koosolekul LHKK hindamiskomisjonide ettepaneku 30.03.2020- 06.04.2020 toimunud taotlusvooru kahe alameetme (1.2 Tooted ja teenused ja 2.2 Elukeskkond) projektitaotluste pingerea osas. 04.06.2020 esitas LHKK paremusjärjestuse PRIAle. 

Kokku esitati  e-PRIA keskkonnas selles taotlusvoorus 29 projektitaotlust, millega sooviti piirkonda investeerida üle 3,4 miljoni euro, selleks taodeldi Leader meetmest rahastust 1,1 miljoni euro ulatuses. Kahe meetme eelarve maht oli kokku 476 085 eurot. Tehnilistele nõuetele vastas ja sisulisele hindamisele suunati 25 taotlust, 4 projektitaotlust ei vastanud tehnilistele nõuetele.

Juhatuse otsusega kinnitatud projektid

Leader määruse kohaselt võib projekti elluviimist alustada kõige varem järgmisest päevast alates pärast seda, kui tegevusgrupp on edastanud PRIAle projektitaotluste pingerea, seega algab rahastamisele kuuluvate projektitaotluste abikõlblikkuse periood 05.06.2020. 

PRIA kontrollib nende projektitaotluste nõuetele vastavust, mis kuuluvad eelarveliste vahendite piires rahuldamisele ning teeb projektitaotluste kohta rahuldamise või rahuldamata jätmise otsused 60 tööpäeva jooksul arvates päevast, mil tegevusgrupp esitas PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku. Vajaduse korral võib PRIA otsuse tegemise tähtaega pikendada kuni 90 tööpäevani. Otsused taotlejatele edastakse PRIA poolt.

Lisainfo: Piia Kärssin, büroojuht, piia@vomentaga.ee, tel 56 486 870

Viimati lisatud uudised

26.08.2021
Puhume purjesse toetusmeetmesse saab jätkuvalt projekte esitada. Hindamiskomisjoni ettepanekul on taotlusvormil mõned muudatused (nt võimalus kirja...
25.08.2021
Toetusmeetme Puhume Purjesse hindamiskomisjon vaatas läbi 13 taotlust, mis olid esitatud 11.augustiks 2021 ja otsustas toetada alljärgnevaid...
09.08.2021
Toetusmeetme Puhume purjesse esimene hindamine toimub 16.augustil, seega ootame taotlusi hiljemalt 11.augustil 2021 kell 17:00! Hiljem esitatud...