Investeeringuprojektide elluviimise tähtaega pikendati ühe aasta võrra

18.05.2020 jõustus LEADER määruse muudatus, millega pikendatakse investeeringuprojektide elluviimise tähtaegu 1 aasta võrra ehk senise kahe aasta asemel on projekte võimalik ellu viia kolme aasta jooksul. Ühisprojektide puhul jääb kehtima kahe- kuni neljaaastane elluviimise periood. 

Samas lubatakse tulevastes taotlusvoorudes nn pehmeid tegevusi (koolitused, õppereisid, uuringud jm) teha senisest lühema ehk kaheaastase projekti asemel üheaastase ühisprojekti raames.

NB! Olenemata projektide algusajast, tuleb kõik projekid ellu viia ehk viimane maksetaotlus esitada hiljemalt 31.12.2022

Määruse muudatuse koos seletuskirja jm menetlusteabega leiate: https://www.riigiteataja.ee/akt/115052020014

Küsimuste korral palun võtke ühendust: 

Piia Kärssin, büroojuht +372 505 0444; e-post piia@vomentaga.ee

Ede Teinbas, meetmejuht +372 58 085 407; e-post ede@vomentaga.ee

 

 

Viimati lisatud uudised

18.05.2020
18.05.2020 jõustus LEADER määruse muudatus, millega pikendatakse investeeringuprojektide elluviimise tähtaegu 1 aasta võrra ehk senise kahe aasta...
06.05.2020
Head Loode-Eesti turismiasjalised! Meile on pakutud osalemisvõimalust projektis, mille käigus saaks maaturismiettevõtted laiendada oma teenuste...
21.03.2020
Valmistame järgmiseks suveks ette Loode-Eesti toidukaardi teist trükki. Kaardil on kajastatud kohalike toidutootjate info - mida toodetakse, ning kus...