Investeeringuprojektide elluviimise tähtaega pikendati ühe aasta võrra

18.05.2020 jõustus LEADER määruse muudatus, millega pikendatakse investeeringuprojektide elluviimise tähtaegu 1 aasta võrra ehk senise kahe aasta asemel on projekte võimalik ellu viia kolme aasta jooksul. Ühisprojektide puhul jääb kehtima kahe- kuni neljaaastane elluviimise periood. 

Samas lubatakse tulevastes taotlusvoorudes nn pehmeid tegevusi (koolitused, õppereisid, uuringud jm) teha senisest lühema ehk kaheaastase projekti asemel üheaastase ühisprojekti raames.

NB! Olenemata projektide algusajast, tuleb kõik projekid ellu viia ehk viimane maksetaotlus esitada hiljemalt 31.12.2022

Määruse muudatuse koos seletuskirja jm menetlusteabega leiate: https://www.riigiteataja.ee/akt/115052020014

Küsimuste korral palun võtke ühendust: 

Piia Kärssin, büroojuht +372 505 0444; e-post piia@vomentaga.ee

Ede Teinbas, meetmejuht +372 58 085 407; e-post ede@vomentaga.ee

 

 

Viimati lisatud uudised

03.07.2020
Rahvusvahelise koostööprojekti "Ringmajandus maapiirkonnas" raames koostas juhtpartner Prizztech (Soome) projektis osalenud ettevõtete headest...
09.06.2020
Lääne-Harju Koostöökogu juhatus kinnitas 03.06.2020 toimunud koosolekul LHKK hindamiskomisjonide ettepaneku 30.03.2020- 06.04.2020 toimunud...
03.06.2020
Avatud talude päeva paremaks tutvustamiseks oma piirkonna ettevõtjatele korraldavad Lääne-Harju Koostöökogu ja Nelja Valla Kogu 18. juunil algusega...