Töögruppide koosolekud ja nõupidamine

  • Sädeinimeste töörühma koosolek, autahvel, tunnustamine ja edasised tegevused, 24. septembril kell 18.00 Vasalemmas
  • Ettevõtlikkuse edendamise töörühma koosolek. Projekti programmi ja ajakava kinnitamine. 25. septembril Kell 18.00, Vasalemmas
  • Strateegia uuendamise, arenguprojektide ja koostöö töörühm koguneb töökoosolekule 27. Septembril kell 18.00 Vasalemmas.
  • Töögruppide juhtide koosolek 01. oktoobril kell 17.00 Vasalemmas

Viimati lisatud uudised

03.08.2020
Ootame osalema veeturismi teemast huvitatud või sellega juba tegelevaid ettevõtjaid, avaliku sektori ja vesikondade kallastel tegutsevate kogukondade...
31.07.2020
Video kujutab ilusat, turvalist, ettevõtlikku ja külalislahket Loode-Eestit valiku aastatel 2014-2020 ellu viidud LEADER projektide näitel. Video...
28.07.2020
Loode-Eestis on tore ja turvaline elada lastel, noortel ja suurtel! Lääne-Harjumaa elukeskkonda tutvustavas videos näeme spordi- ja mänguväljakuid...