Dokumendid

Tere tulemast Lääne-Harju Koostöökogu dokumentide e-hoidlasse. Dokumentide e-hoidlas hoiab ja haldab LHKK, üles- ja alla laaditavaid ning jagatavaid organisatsioonisiseseid, ning teiste LHKK-le oluliste partnerite dokumente. Dokumentide e-hoidlas täiendatakse dokumendikasutasid ja alamkaustasid vastavalt LHKK asjaajamiskorrale ning dokumendikäibele.

Töökoosolekute protokollid

Lae alla Turismiarengu töögrupp
Lae alla Mikroettevõtjate akadeemia koosolek 13.06.2013

Üldkoosolekute protokollid

Lae alla Üldkoosoleku protokoll 2018 05 31
Lae alla Üldkoosoleku protokoll 2018 02 01

Juhatuse protokollid

Lae alla Juhatuse koosoleku protokoll 2018 21 08
Lae alla Juhatuse elektroonse koosoleku protokoll 2018 12 07

Majandusaasta aruanded

Lae alla Majandusaasta aruande juurde revisjonikomisjoni aruanne (2017)
Lae alla Majandusaasta aruanne 2017

Alusdokumendid

Lae alla Loode-Eesti turundusplaan aastateks 2018-2020
Lae alla Strateegia 2014-2020 rakenduskava 2018 aastaks