Dokumendid

Tere tulemast Lääne-Harju Koostöökogu dokumentide loetellu, kus hoitakse ja hallatakse organisatsiooni erinevaid dokumente. Dokumentide loetelus täiendatakse dokumendikasutasid ja alamkaustasid vastavalt asjaajamiskorrale ning dokumendikäibele.

Töökoosolekute protokollid

Lae alla Turismiarengu töögrupp
Lae alla Mikroettevõtjate akadeemia koosolek 13.06.2013

Üldkoosolekute protokollid

Lae alla LHKK üldkoosoleku protokoll 13.10 2022 lisa 3. LHKK revisjonikomisjoni seisukoht
Lae alla LHKK üldkoosoleku protokoll 13.10 2022 lisa 2. Tegevuspiirkonna analüüs

Juhatuse protokollid

Lae alla Juhatuse protokoll 10.01.2023
Lae alla LHKK juhatuse koosoleku protokoll 23.11 2022

Majandusaasta aruanded

Lae alla Audiitori aruanne majandusaasta aruande 2021 juurde
Lae alla Majandusaasta aruanne 2020

Alusdokumendid

Lae alla Strateegia 2014-2023 rakenduskava 2022 aastaks
Lae alla Lääne-Harju Koostöökogu 2022. aasta eelarve ja tegevuskava