Dokumendid

Tere tulemast Lääne-Harju Koostöökogu dokumentide loetellu, kus hoitakse ja hallatakse organisatsiooni erinevaid dokumente. Dokumentide loetelus täiendatakse dokumendikasutasid ja alamkaustasid vastavalt asjaajamiskorrale ning dokumendikäibele.

Töökoosolekute protokollid

Lae alla Turismiarengu töögrupp
Lae alla Mikroettevõtjate akadeemia koosolek 13.06.2013

Üldkoosolekute protokollid

Lae alla LHKK üldkoosoleku protokoll nr. 3, 17.06.2024
Lae alla Üldkoosoleku (kokku kutsumata) otsuse protokoll nr.2, 30.04.2024 Padisel

Juhatuse protokollid

Lae alla LHKK juhatuse koosoelku protokoll nr. 5, 23.05.2024
Lae alla LHKK juhatuse koosoleku protokoll nr.4, 03.04.2024

Majandusaasta aruanded

Lae alla Revisjonikomisjoni aruanne 2022 a kohta
Lae alla Audiitori järeldusotsus 2022 majandusaasta aruande juurde

Alusdokumendid

Lae alla LHKK asjaajamiskord
Lae alla Strateegia 2024-2027+ (muudetud 06.03.2024)