Dokumendid

Tere tulemast Lääne-Harju Koostöökogu dokumentide loetellu, kus hoitakse ja hallatakse organisatsiooni erinevaid dokumente. Dokumentide loetelus täiendatakse dokumendikasutasid ja alamkaustasid vastavalt asjaajamiskorrale ning dokumendikäibele.

Töökoosolekute protokollid

Lae alla Turismiarengu töögrupp
Lae alla Mikroettevõtjate akadeemia koosolek 13.06.2013

Üldkoosolekute protokollid

Lae alla Üldkoosoleku protokoll 2019 10 10
Lae alla Üldkoosoleku protokoll 2019 05 23

Juhatuse protokollid

Lae alla Juhatuse koosoleku protokoll 2019 09 09
Lae alla Juhatuse koosoleku protokoll 2019 08 26

Majandusaasta aruanded

Lae alla Majandusaasta aruanne 2018
Lae alla Majandusaasta aruande juurde revisjonikomisjoni aruanne (2018)

Alusdokumendid

Lae alla Lääne-Harju Koostöökogu 2019 aasta eelarve ja tegevuskava
Lae alla Strateegia 2014-2020 rakenduskava 2019 aastaks