Dokumendid

Tere tulemast Lääne-Harju Koostöökogu dokumentide loetellu, kus hoitakse ja hallatakse organisatsiooni erinevaid dokumente. Dokumentide loetelus täiendatakse dokumendikasutasid ja alamkaustasid vastavalt asjaajamiskorrale ning dokumendikäibele.

Töökoosolekute protokollid

Lae alla Turismiarengu töögrupp
Lae alla Mikroettevõtjate akadeemia koosolek 13.06.2013

Üldkoosolekute protokollid

Lae alla Üldkoosoleku protokoll 2020 01 16
Lae alla Üldkoosoleku protokoll 2019 10 10

Juhatuse protokollid

Lae alla Juhatuse elektroonse koosoleku protokoll 2020 20 05
Lae alla Juhatuse elektroonse koosoleku protokoll 2020 09 03

Majandusaasta aruanded

Lae alla Majandusaasta aruanne 2018
Lae alla Majandusaasta aruande juurde revisjonikomisjoni aruanne (2018)

Alusdokumendid

Lae alla Strateegia 2014-2020 rakenduskava 2020. aastaks
Lae alla Lääne-Harju Koostöökogu 2020. aasta eelarve ja tegevuskava