Dokumendid

Tere tulemast Lääne-Harju Koostöökogu dokumentide loetellu, kus hoitakse ja hallatakse organisatsiooni erinevaid dokumente. Dokumentide loetelus täiendatakse dokumendikasutasid ja alamkaustasid vastavalt asjaajamiskorrale ning dokumendikäibele.

Töökoosolekute protokollid

Lae alla Turismiarengu töögrupp
Lae alla Mikroettevõtjate akadeemia koosolek 13.06.2013

Üldkoosolekute protokollid

Lae alla LHKK Üldkoosoleku protokoll nr.4, 29.11.2023 Klooga
Lae alla LHKK üldkoosoleku protokoll nr.3 29.06.2023 Padise

Juhatuse protokollid

Lae alla LHKK Juhatuse koosoleku protokoll nr.2, 7.02.2024
Lae alla Juhatuse koosoleku protokoll nr.1, 10.01.2024

Majandusaasta aruanded

Lae alla Audiitori järeldusotsus 2022 majandusaasta aruande juurde
Lae alla Majandusaasta aruanne 2022

Alusdokumendid

Lae alla Lääne-Harju Koostöökogu põhikiri kinnitatud 29.11.2023
Lae alla Strateegia Lisa 1. Tegevuspiirkonna analüüs