Uudised

20.09.2023
Tutvumisreis Põhja-Harju Koostöökogu piirkonda -  „Külastusettevõtlus Jõelähtme valla näidetel“ Kolme Leader tegevusrühma koostööprojekti "Uut hoogu" üks eesmärk on  toetada oma piirkonna sädeinimesi ja aktiivseid kogukondasid,  tugevdada...
05.09.2023
Järgmine juhatuse koosolek toimub 11. septembril kl 18.00 Padisel Päevakord: 1. Koostööprojekti ideed 2023 rakenduskava jääkide rakendamiseks 2. Covid taotlusvoor. LHKK projekti ideede tutvustus 3. Rahvusvaheline Erasmus+ koostööprojekt  4....
27.08.2023
Kutsume Lääne-Harju-Harju Koostöökogu liikmeid Saaremaa õppereisile! 15. septembril külastame Saaremaa Aasta küla 2022, kohalikku tootjat, peame Saarte koostöökoguga  seminaril koostööplaane ja räägime Puhume purjesse koostööprojekti kogemustest ...
22.08.2023
Lääne-Harju Koostöökogu planeerib kuue riigi koostööpartneriga uut rahvusvahelist projekti: Kodanike ja kogukondade kaasamine kliima ja keskkonnaga seotud aruteludesse ja tegevustesse. Projektiga kavatseme julgustada Euroopa maapiirkondades...
01.08.2023
Päevakord: 1. Asjaajamise korra arutelu 2. 2023  eelarve täitmine  3. Leader koostööprojektid.  Uued projektiideed  (lisatud rahvusvahelise koostööprojekti ettepanek) ja Puhume purjesse taotlusvoorust jt 4. Kohalalgatatud teemad- (uus koduleht,...
16.06.2023
31.07– 04.08.2023 toimub koostööprojekti „Dark Sky International – Argo Navis – Follow the Stars / Loode-Eesti tähed - teaduse, toidu ja turismi arendamine“ õppereis Leetu.  LHKK liikmetel, Loode-Eesti turismiasjalistel, väiketootjatel, ürituste...
08.06.2023
Lääne-Harju Koostöökogu liikmete üldkoosolek toimub 29. juunil 2023, algusega kl 18.00 Padisel Valitsejamajas Koosoleku päevakord: 1. LHKK 2022 a majandusaasta aruande kinnitamine 2. Kohalalgatatud teemad   Registreeri oma osalemine koosolekule...
31.05.2023
Lääne-Harju-Harju Koostöökogu juhatus koguneb 7. juunil Padisel Päevakorras: 1. Esindajate määramine Eesti Leader Liitu 2. Üldkoosoleku kokku kutsumine 3. Asjaajamise kord- uue korra välja töötamine. 4. Uue kodulehe koostamisest- töörühma...
30.05.2023
29.mail Padisel toimunud Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolek kinnitas LHKK Leader strateegia aastateks 2024-2027 Täname kõiki, kes aitasid kaasa strateegia valmimisele- osalesid küsitluses, kaasamisseminaridel ja koosolekutel. Uuel perioodil on...

Lehed