Uudised

06.07.2018
17.-20. septembril toimub rahvusvahelise koostööprojekti "Ringmajandus maapiirkonnas" esimene õppereis Soome, Põhja-Satakunta piirkonda.  Õppereisil osalemiseks ootame avaldust hiljemalt 29.07.2018 aadressile ede@vomentaga.ee. Lisainfo: http://...
05.07.2018
MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu viib 11.06.2018-31.12.2020 ellu rahvusvahelist koostööprojekti “Ringmajandus maapiirkonnas”. Koostööprojekti partneriteks on LEADER tegevusgrupid Soomest, Itaaliast, Lätist ja Portugalist. Projekti tegevused on: ...
24.06.2018
Kutsume osalema LEADER tegevusgruppide rahvusvahelise koostööprojekti 5Star Nature logo ja graafika konkursil. Kavandid tuleb esitada hiljemalt 23. juulil 2018 inglisekeelsel vormil. Konkursi kutse ja detailne info inglise ja tõlge eesti keeles. ...
20.06.2018
Lääne-Harju Koostöökogu töötajate puhkused suvekuudel: Büroojuht Kerli Lambing puhkab: 25.06-29.06.2018, asendab meetmejuht Ede Teinbas 16.07-05.08.2018, asendab juhatuse esimees Rafael Milerman 21.08-24.08.2018, asendab meetmejuht Ede Teinbas...
31.05.2018
17.-21. juunil 2018 toimub rahvusvahelise koostööprojekti 5*Nature turismiettevõtjate ja toidutootjate õppereis Itaaliasse Biella ja Canavese piirkonda. Sellele õppereisile ootame eelkõige: 1) kohaliku toidu ja jookide ja teisi kohalikke ressursse...
24.05.2018
LHKK meetmest 1.2 "Tooted ja teenused" ettevõtluse arendamiseks tehtavate investeeringute jaoks toetuse taotlemisel on üheks nõutavaks dokumendiks äriplaan. Lisaks on äriplaani olemasolu nõutav mitmete teiste toetuste ja laenude taotlemisel. Ent...
18.05.2018
Oodatud on nii need, kes on oma sündmuse juba kirja pannud, kui need, kes veel planeerivad või kaaluvad seda teha. Lisainfo ja registreerumine Info festivalil oma sündmusega liitumise kohta
04.05.2018
Mis on LEADER, mis on CLLD, mis on multifondid? Kas ja kuidas jätkub LEADER programm uuel EL rahastusperioodil 2021+? 17. mail toimub maaeluministeeriumis seminar LEADER lähenemisviisi hetkeseisust ja tulevikust.  Sündmusele oodatakse kõiki LEADER...
04.04.2018
Hea külavanem ja kogukonna eestvedaja, tule ja ütle oma sõna sekka, millisena näed Sina oma rolli külaelu korraldajana ja täiskasvanute hariduselus toimetajana. Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras ja Eesti Külaliikumine Kodukant...
01.04.2018
Taotlusi saab esitada 02.-09. aprill läbi PRIA UUE e-teenuse keskkonna https://epria.pria.ee/epria2/login/#/login  Kindlasti tuleb arvestada, et portaali kasutamiseks peate te olema PRIA klient või peavad olema teile antud kliendi esindamiseks...

Lehed