Uudised

05.09.2023
Järgmine juhatuse koosolek toimub 11. septembril kl 18.00 Padisel Päevakord: 1. Koostööprojekti ideed 2023 rakenduskava jääkide rakendamiseks 2. Covid taotlusvoor. LHKK projekti ideede tutvustus 3. Rahvusvaheline Erasmus+ koostööprojekt  4....
27.08.2023
Kutsume Lääne-Harju-Harju Koostöökogu liikmeid Saaremaa õppereisile! 15. septembril külastame Saaremaa Aasta küla 2022, kohalikku tootjat, peame Saarte koostöökoguga  seminaril koostööplaane ja räägime Puhume purjesse koostööprojekti kogemustest ...
22.08.2023
Lääne-Harju Koostöökogu planeerib kuue riigi koostööpartneriga uut rahvusvahelist projekti: Kodanike ja kogukondade kaasamine kliima ja keskkonnaga seotud aruteludesse ja tegevustesse. Projektiga kavatseme julgustada Euroopa maapiirkondades...
01.08.2023
Päevakord: 1. Asjaajamise korra arutelu 2. 2023  eelarve täitmine  3. Leader koostööprojektid.  Uued projektiideed  (lisatud rahvusvahelise koostööprojekti ettepanek) ja Puhume purjesse taotlusvoorust jt 4. Kohalalgatatud teemad- (uus koduleht,...
16.06.2023
31.07– 04.08.2023 toimub koostööprojekti „Dark Sky International – Argo Navis – Follow the Stars / Loode-Eesti tähed - teaduse, toidu ja turismi arendamine“ õppereis Leetu.  LHKK liikmetel, Loode-Eesti turismiasjalistel, väiketootjatel, ürituste...
08.06.2023
Lääne-Harju Koostöökogu liikmete üldkoosolek toimub 29. juunil 2023, algusega kl 18.00 Padisel Valitsejamajas Koosoleku päevakord: 1. LHKK 2022 a majandusaasta aruande kinnitamine 2. Kohalalgatatud teemad   Registreeri oma osalemine koosolekule...
31.05.2023
Lääne-Harju-Harju Koostöökogu juhatus koguneb 7. juunil Padisel Päevakorras: 1. Esindajate määramine Eesti Leader Liitu 2. Üldkoosoleku kokku kutsumine 3. Asjaajamise kord- uue korra välja töötamine. 4. Uue kodulehe koostamisest- töörühma...
30.05.2023
29.mail Padisel toimunud Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolek kinnitas LHKK Leader strateegia aastateks 2024-2027 Täname kõiki, kes aitasid kaasa strateegia valmimisele- osalesid küsitluses, kaasamisseminaridel ja koosolekutel. Uuel perioodil on...
24.05.2023
03. mail.2023 toimunud Lääne-Harju Koostöökogu juhatus kinnitas 2023 taotlusvooru paremusjärjestuse ja rahastusettepanekud PRIAle:   Meede 1.2. Tooted ja teenused rahastusettepanek 9-le projektitaotlusele summas 95 000.00 eurot Rahastusettepaneku...

Lehed