Uudised

03.01.2022
Loode-Eesti on rikas mitte ainult pika ja mitmekülgse mereranniku, aga ka rohkete jõgede (ja järvede) poolest. Samas on nende ressurss nii kohalike elanike kui külastajate seas vähe kasutatud. Projekti Veeturismi arendamine / Water Tourism...
21.12.2021
Pühade eel jõudsime käia Lääne-Harju Koostöökogu korraldatud õppereisil Tšehhis, Sdruženi SPLAV piirkonnas. Tegemist on Poola piiri äärse regiooniga, mida külastasime ka 2018 aastal. Sel korral vaatasimegi, millised arengud on nende aastate jooksul...
30.11.2021
Sündmusterohke oktoober on jäänud kaugele seljataha ja ees ootab rahulik jõuluaeg. Siiras ja suur tänu teile, armsad Porikuu festivali toetajad ja ürituste korraldajad, et andsite oma panuse festivali toimumisse ja tänu sellele saan teada anda...
25.11.2021
PADISE LASTEAIA PROJEKT „VANAEMA JUTUKERA" Meie projekti „Vanaema jutukera” eesmärk: vanavanemad on põlvkondade sidususe kandjad, neilt on palju õppida - mälestused esivanemate mängumaalt käegakatsutavasse lähedusse, seega tänasesse päeva....
09.11.2021
12.oktoobri üldkooosolek kinnitas 2022.a rakenduskava: Strateegia meetme nimetus                Kavandatav eelarve                  Projektitoetuse taotluste vastuvõtuaeg 1.2. Tooted ja teenused                          166 630.01...
05.11.2021
Lääne-Harju Koostöökogu (LHKK) on piirkondlik arendusorganisatsioon, mille tegevuse eesmärgiks on Lääne-Harjumaa ettevõtlus- ja elukeskkonna arendamine. LEADER tegevusgrupina korraldab LHKK LEADER toetuste taotlusvoore. Projektide...
29.10.2021
Head turismiettevõtjad ja ettevõtete esindajad! Olete oodatud tutvuma turvaliste ettevõtete parimate praktikatega Tallinnasse 4. novembril. Tutvu programmiga! Eelistatud on meie koostööpiirkonna (Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna)...
15.10.2021
Arukate külade koostööprojekti suurem eesmärk on kohaliku elu edendamine ja uute võimaluste leidmine kohalikule elanikule. Lääne-Harju valla piirkonna külade võrgustiku eesmärk on ette valmistada piirkondlik strateegia ja liituda arukate...
13.10.2021
Taotlusvoor on avatud 15.november - 22. november 2021 kell 17.00. Avatud meede 5: Covid-19 kriisi mõjude leevendamise meede ettevõtluse taastumise edendamiseks Lääne-Harju Koostöökogu piirkonnas. Lääne-Harju Koostöökogu piirkonda kuuluvad Lääne-...
01.10.2021
Loode-Eesti Geopargi arengustrateegia koostamise lihthanke eesmärgiks on leida lepingupartner, kes koostaks Loode-Eesti Geopargi arengustrateegia vastavalt hankes avaldatud dokumentidele. Pakkumuse esitamise tähtpäev on 18.10.2021 14:00!  Hanke...

Lehed