Uudised

08.06.2023
Lääne-Harju Koostöökogu liikmete üldkoosolek toimub 29. juunil 2023, algusega kl 18.00 Padisel Valitsejamajas Koosoleku päevakord: 1. LHKK 2022 a majandusaasta aruande kinnitamine 2. Kohalalgatatud teemad   Registreeri oma osalemine koosolekule...
31.05.2023
Lääne-Harju-Harju Koostöökogu juhatus koguneb 7. juunil Padisel Päevakorras: 1. Esindajate määramine Eesti Leader Liitu 2. Üldkoosoleku kokku kutsumine 3. Asjaajamise kord- uue korra välja töötamine. 4. Uue kodulehe koostamisest- töörühma...
30.05.2023
29.mail Padisel toimunud Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolek kinnitas LHKK Leader strateegia aastateks 2024-2027 Täname kõiki, kes aitasid kaasa strateegia valmimisele- osalesid küsitluses, kaasamisseminaridel ja koosolekutel. Uuel perioodil on...
24.05.2023
03. mail.2023 toimunud Lääne-Harju Koostöökogu juhatus kinnitas 2023 taotlusvooru paremusjärjestuse ja rahastusettepanekud PRIAle:   Meede 1.2. Tooted ja teenused rahastusettepanek 9-le projektitaotlusele summas 95 000.00 eurot Rahastusettepaneku...
12.05.2023
Lääne-Harju Koostöökogu revisjonikomisjon kutsub organisatsiooni liikmeid osalema LHKK erakorralisel üldkoosolekul 29. mail  kl 18.00 Padisel, valitsejamajas. Päevakava: 1. LHKK 2022 majandusaasta aruande kinnitamine  2. Lääne-Harju Koostöökogu...
11.05.2023
Tere! Järgmine juhatuse koosolek toimub 16. mail kl 18.00 Padisel Päevakorras: LHKK strateegia 2023-2027 sisehindamine ja kinnitamine      
30.04.2023
Uudiskirja saad lugeda SIIT
28.04.2023
Päevakord: 1. 2023 LHKK Leader taotlusvooru rahastamise ettepaneku paremusjärjestuse kinnitamine 2. 2023-2027 LHKK Leader strateegia  3. Koostööprojektidest aastal 2023, jätkuprojektidest ja uutest ideedest - (siin saavad ettepanekuid teha...
21.04.2023
Lääne-Harju Koostöökogu kutsub osalema! Loode-Eesti on rikas oma ajaloo ja looduse poolest, mis on osaks piirkonna identiteedist ning mis mängib olulist rolli siinsete toodete ja teenuste loos. Selleks, et piirkonna lugu saaks parimal võimalikul...
13.04.2023
16. mail kl 12-17 Paldiskis, Tavernis Peetri Toll Kavas: ELAMUSFESTIVAL PORIKUU Loode-Eesti suurim elamusfestival Porikuu toimub tänavu 30. septembrist 31. oktoobrini. Porikuu festival turundab piirkonna sügissündmusi üle Eesti ja pakub...

Lehed