Tule õppereisile LEETU!

31.07– 04.08.2023 toimub koostööprojekti „Dark Sky International – Argo Navis – Follow the Stars / Loode-Eesti tähed - teaduse, toidu ja turismi arendamine“ õppereis Leetu. 

LHKK liikmetel, Loode-Eesti turismiasjalistel, väiketootjatel, ürituste korraldajatel ning kogukonna eestvedajatel on võimalus tutvuda projekti partnerite kogemuste ning heade näidetega, mida on võimalus tulevikus Loode-Eestis rakendada.

Leedu õppereisile ootame eelkõige: 

1) kohaliku toidu ja jookide ja teisi kohalikke ressursse kasutavate toodete väiketootjaid

2) turismi- ja teadusettevõtjaid

3) kogukonna eestvedajaid ja kultuurikorraldajaid

Õppereisil osalemise eelduseks on hea inglise või vene keele oskus vähemalt suhtlustasandil. Lääne-Harju Koostöökogu katab kuni 6 osaleja reisikulud alates bussi väljumispunktist, majutuskulud ning programmid õppereisil. Reisiga kaasnevad kulud toitlustusele ja reisikindlustusele tuleb katta osalejatel endil. 

Õppereisil osalemiseks ootame vabas vormis lühikest avaldust, miks soovite õppereisil osaleda. Avalduse palume saata hiljemalt 21.07.2023 aadressile kaire@vomentaga.ee.

Juhul, kui avaldusi laekub rohkem kui 6, on Lääne-Harju Koostöökogul õigus osalejad valida. Ühest organisatsioonist/ettevõttest saab osaleda üks inimene.

Lisainfo: Koostööprojektide koordinaator Kaire Luuk, kaire@vomentaga.ee; tel +372 5665 8865

Õppereis toimub koostööprojekti „Dark Sky International – Argo Navis – Follow the Stars / Loode-Eesti tähed - teaduse, toidu ja turismi arendamine"​ raames, mille tegevusi kaasrahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi LEADER meetmest.

Õppereisi KAVA

 

Viimati lisatud uudised

20.09.2023
Tutvumisreis Põhja-Harju Koostöökogu piirkonda -  „Külastusettevõtlus Jõelähtme valla näidetel“ Kolme Leader tegevusrühma koostööprojekti "...
05.09.2023
Järgmine juhatuse koosolek toimub 11. septembril kl 18.00 Padisel Päevakord: 1. Koostööprojekti ideed 2023 rakenduskava jääkide rakendamiseks 2....
27.08.2023
Kutsume Lääne-Harju-Harju Koostöökogu liikmeid Saaremaa õppereisile! 15. septembril külastame Saaremaa Aasta küla 2022, kohalikku tootjat, peame ...