Kodanikuühiskond

Kodanikuühiskond on väga lai mõiste ja puudutab meid kõiki. Kodanikuühiskond on ühiskond, kus inimeste põhiõigused ja -vabadused on kaitstud. Toimub inimeste omaalgatuslik koostöö oma huvide järgimiseks ning avalike asjade arutamiseks ja otsustamises osalemiseks. Kodanikuühiskonna üks osa on kolmas sektor ehk mittetulundussektor, mis on ühiskonna osa, mis ei kuulu avaliku võimu ega kasumit taotleva ärisektori alla.

Lääne-Harju Koostöökogu piirkonda kuulub palju tegusaid ja toimekaid vabaühendusi. Mittetulundusühingute eestvõtmisel ja läbi projektitegevuste on loodud nii materjaalseid väärtusi kui ka tehtud palju kodanikuühiskonna arenguks.

Eesti mittetulundussektorist kõneldes mainitakse tavaliselt kahte kodanikualgatuse organiseerunud vormi – mittetulundusühinguid ja sihtasutusi. Mõnikord nimetatakse ka seltsinguid. Kuna seltsingud ei ole iseseisvad juriidilised isikud ning neid ei registreerita ega kanta Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse, siis on nende koguarv teadmata. Statistika andmetel 2012 maikuu seisuga on Harjumaal registreeritud 3666 sihtasutust ja mittetulundusühingut.

 

31.12.2014 seisuga on Lääne-Harju Koostöökogu piirkonnas 271 vabaühendust.

Koostöös osaühinguga Faktum & Ariko viis Lääne-Harju koostöökogu 2015 aastal uuringu vabaühenduste arenguplaanide osas.

Uuringu tulemus: Lääne-Harjumaa mittetulundusühingute arengukavad