Virtuaalne raamatukogu

2020
Lae alla Kohaliku turvalisuse käsiraamat (Eesti, Soome ja Tšehhi parimad praktikad)
Lae alla Loode-Eesti toidukaart
Lae alla Rahvusvahelise koostööprojekti 5*Nature parimate praktikate kogumik
Lae alla Rahvusvahelise koostööprojekti Ringmajandus maapiirkonnas parimate näidete kogumik
2019
Lae alla Äriplaani koostamise koolitus 06.06.2019 Inga Kalvist ettekanne
Lae alla Äriplaani koostamise koolitus 30.05.2019 Inga Kalvist ettekanne
Lae alla Lääne-Harju rannikuala kaart eestikeelne
Lae alla Lääne-Harju rannikuala kaart inglisekeelne
Lae alla Lääne-Harju rannikuala kaart venekeelne
Lae alla Loode-Eesti toidukaart 2019
2018
Lae alla Äriplaani koostamise koolitus 04.06.2018 Inga Kalvist ettekanne
Lae alla Äriplaani koostamise koolitus 11.06.2018 Inga Kalvist ettekanne
Lae alla Avasta Lääne-Harjumaa rannikuala 2018
Lae alla Koolituspäeva “Projektitaotluse koostamine ja idee esitlemine” 04.09.2018 Jorma Sarv ettekanne
Lae alla Loode-Eesti kui turismisihtkoha turundusplaan aastateks 2018-2020
2017
Lae alla 5*Nature projekti esialgne kavand
Lae alla Äriplaani koostamise koolitus 01.06.2017 Ille Metsla ettekanne
Lae alla Äriplaani koostamise koolitus 25.05.2017 Ille Metsla ettekanne
Lae alla Hatu koostööõhtu arutelud
Lae alla Lääne-Harju Koostöökogu piirkonna 2016. a. külastatavusuuring
Lae alla Lääne-Harjumaa 2016. a rahuloluuuringu aruanne
Lae alla Loode-Eesti turismikaart 2017
Lae alla Riigihangete koolituspäev 09.02.2017 Mart Parind ettekanne
Lae alla Riigihangete koolituspäev 09.02.2017 PRIA esindaja Keidi Kõiv ettekanne
2016
Lae alla 2016. detsembri tootmisettevõtete, kultuuri- ja loodusturismi koostöökohtumiste memo
Lae alla Biogaasi projekti kavand 12.12.2016
Lae alla Bioregiooni projekti kavand 12.12.2016
Lae alla Ettevõtjate info- ja arengupäev 31.03.2016 Paldiskis Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse ettekanne
Lae alla Ettevõtjate info- ja arengupäev 31.03.2016 Paldiskis Lääne-Harju Koostöökogu ettekanne
Lae alla Ettevõtjate info- ja arengupäev 31.03.2016 Paldiskis Maaelu Edendamise Sihtasutuse ettekanne
Lae alla Ettevõtjate info- ja arengupäev 31.03.2016 Paldiskis Töötukassa ettekanne
Lae alla Ettevõtjate inspiratsiooniseminar 26.04.2016 Vaela külakojas Paldiski Ettevõtjate Liidu ettekanne
Lae alla Ettevõtjate inspiratsiooniseminar 26.04.2016 Vaela külakojas Robert Heilijgers ettekanne
Lae alla Euroopa Liidu struktuurifondide ja Eesti siseriiklike toetuste ülevaade perioodil 2014-2020 lähtuvalt Leader meetme fookusest
Lae alla Lääne-Harju Koostöökogu 21.10.2016 juubeliseminari kokkuvõte
Lae alla Lääne-Harju Koostöökogu juubeliseminar 21.10.2016 Kernu mõisas Kalvi Almosen (Politsei- ja Piirivalveamet) ettekanne
Lae alla Lääne-Harju Koostöökogu juubeliseminar 21.10.2016 Kernu mõisas Marek Väljari (Eesti Naabrivalve) ettekanne
Lae alla Lääne-Harju Koostöökogu juubeliseminar 21.10.2016 Kernu mõisas Teet Piile (Päästeamet) ettekanne
Lae alla Paldiski energiasaar ja ettevõtjate liidu plaanid 2017
Lae alla Paldiski Ettevõtjate Liidu tutvustus 12.12.2016
Lae alla Põhja-Eesti kohaturundusüritus 25.04.2016 Kristiina Tammets ettekanne
Lae alla Põhja-Eesti kohaturundusüritus 25.04.2016 Külli Kell ettekanne
Lae alla Põhja-Eesti kohaturundusüritus 25.04.2016 Robert Heilijgers ettekanne
Lae alla Prizztech tutvustus 12.12.2016
Lae alla Seireuuring: Ettevõtlusaktiivsus ja ettevõtlikkus Lääne-Harju Koostöökogu piirkonnas aastal 2015
2015
Lae alla Lääne-Harju Koostöökogu strateegia 2014-2020 esitatud kinnitamiseks
Lae alla Lääne-Harju Koostöökogu strateegia 2014-2020 Esitatud kooskõlastmiseks
Lae alla Lääne-Harju piirkonna turismiinfopunkti ja käsitööpoe arengukava
Lae alla Loode-Eesti stiiliraamat
Lae alla OÜ Faktum & Ariko läbi ettevõtete arenguvajaduste uuring: Makroettevõtete arengukavad
Lae alla OÜ Faktum & Ariko läbi ettevõtete arenguvajaduste uuring: Mikroettevõte arengukavad
Lae alla SA Poliitikauuringute Keskus Praxis poolt 20-.21.02.2015 toimunud strateegiaseminari esitlusmaterjalid
Lae alla SA Poliititikauuringute Keskus Praxise poolt 20-21-02.2015 läbiviidud strateegiaseminari kokkuvõte I
Lae alla SA Poliititikauuringute Keskus Praxise poolt 20-21-02.2015 läbiviidud strateegiaseminari kokkuvõte II
2014
Lae alla 2014 a Loode-Eesti piirkonna kaart (ettevõtjate andmed)
Lae alla Äridee teostamine Triin Tohver Hoburavi OÜ näitel
Lae alla Loode-Eesti piirkonna kaart
Lae alla PÄRIMUSKULTUURI KASUTAMISEST TURISMIETTEVÕTTES
Lae alla Vesterra OÜ uuring Lääne-Harju Koostöökogu strateegia uuendamiseks
2013
Lae alla Kohaturunduse töögrupi täiend- ja abimaterjalid
Lae alla Kohaturunduse töögrupi täiend- ja abimaterjalid
Lae alla Kohaturunduse töögrupi täiend- ja abimaterjalid
Lae alla Kohaturunduse töögrupi täiend- ja abimaterjalid
Lae alla Konverents: VALEM ÕNNEKS IGALE NOORELE kokkuvõte
2012
Lae alla Avalikuks kasutamiseks mõeldud objektide mõju maapiirkonna kogukonnale
Lae alla Kaasava planeerimise juhend
Lae alla Kodanikuühenduste ühiskondliku mõju hindamine. Käsiraamat
Lae alla Mis toimub ettevõttes? Käsiraamat
Lae alla Mittetulundusühingute teabepäeva materjalid 15.11.2012
Lae alla Mittetulundusühingute teabepäeva materjalid 15.11.2012
Lae alla Mittetulundusühingute teabepäeva materjalid 15.11.2012
Lae alla Mittetulundusühingute teabepäeva materjalid 15.11.2012
Lae alla Projektitaotluste käsiraamat
2011
Lae alla Kohalike tegevusgruppide strateegiate põhine visioon Eesti maaelu arengust
Lae alla Lääne-Harju toimiv koostöövõrgustik, projektiuuringu aruanne
Lae alla Maaelu arengu aruanne 2011
Lae alla Maaelufoorum 2011. Kokkuvõte