Revisjonikomisjon

Revisjonikomisjon on ühingu kontrollorgan, mille liikmed valib üldkoosolek kolmeks aastaks.  Revisjonikomisjon kontrollib ühingu juhtorganite poolt vastuvõetud otsuste ja muude aktide täitmist, vara ja vahendite kasutamist ja käsutamist vähemalt üks kord aastas, pärast majandusaasta lõppemist.

Lääne-Harju Koostöökogu kolmeliikmeline revisjonikomisjon valiti 08.10.2020 toimunud üldkoosolekul. Revisjonikomisjoni koosseis 08.10.2020 seisuga: Raul Põdersalu, Kalle Ollema, Terje Schmidt

Revisjonikomisjoniga saad kontakti võtta kirjutades aadressil revisjon@vomentaga.ee 

Revisjonikomisjoni tööd reguleerib 22.09.2016 üldkoosoleku otsusega nr 7.1 kinnitatud "MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu revisjonikomisjoni töökord"