Töökoosolekute protokollid

2014
Lae alla Turismiarengu töögrupp
2013
Lae alla Mikroettevõtjate akadeemia koosolek 13.06.2013
Lae alla Kohaturunduse koosoleku memo 27.06.2013
Lae alla Kohaturunduse koosoleku memo 23.09.2013
Lae alla Lääne-Harju vabaühenduste ümarlaua memo
Lae alla LHKK Strateegia 2014 + planeerimine
Lae alla LHKK strateegia 2014-2020 avaseminar
Lae alla LHKK tegevuste/mõju hindamine
Lae alla LHKK ja karjäärinõustamiskeskus
Lae alla Kohaturunduse juhtgrupi kohtumine
Lae alla Hankekomisjoni protokolli nimekiri
Lae alla Pakkumuste hindamise koosolek
Lae alla Lääne-Harju ettevõtlusõhtu memo 27.03.2013
Lae alla Iiri õppereisi lähetuse aruanne 24.-27.04
2012
Lae alla Tegevmeeskonna töökoosolek 2012.08.13
Lae alla Tegevmeeskonna töökoosolek 2012.09.07
Lae alla Kommunikatsiooniküsitluse kokkuvõte
Lae alla Leader 2014+ ümarlaud