Hindamiskomisjon

Hindamiskomisjoni ülesanne on hinnata Lääne-Harju Koostöökogule esitatud taotluste vastavust strateegiale ja rakenduskavale strateegias nimetatud hindamiskriteeriumite alusel ning koostada paremusjärjestuse ettepanek LHKK juhatusele.

Kinnitamisel Lääne-Harju Koostöökogu juhatus kinnitas xx.xx.2019 hindamiskomisjoni koosseisud oma otsusega nr x järgmiselt:

Meede 1 hindamiskomisjoni koosseis:

Kinnitamisel

Meede 2 hindamiskomisjoni koosseis:

Kinnitamisel

Asendusliikmed:

Kinnitamisel

Lääne-Harju Koostöökogu juhatus kinnitas 16.02.2018 Meede 3 hindamiskomisjoni koosseisu oma otsusega nr 4.1 järgmiselt:

Meede 3 hindamiskomisjoni koosseis:

 1. Kadri Kurm (taandatud LEADER määruse § 21 lg 4 p 6 alusel)
 2. Ermil Miggur
 3. Merle Beljäev
 4. Carmen Kressa
 5. Mari-Liis Dolenko

Asendusliikmed: Anne-Ly Padrik, Olvia Laur, Tiina Sergo, Jaanika Voolaid, Kaido-Allan Lainurm 

Projektide hindamise alusdokumendid:

Varasemad hindamiskomisjonid

Perioodil 23.05.2016-23.05.2019

Meede 1 hindamiskomisjoni koosseis:

 1. Kaie Saar
 2. Jaanika Voolaid
 3. Maarja Lillemäe (taandatud LEADER määruse § 21 lg 4 p 6 alusel)
 4. Merike Palts
 5. Demis Voss

Meede 2 hindamiskomisjoni koosseis:

 1. Urmas Lepik
 2. Piia Kärssin
 3. Kaie Ehrpais
 4. Anne-Ly Padrik
 5. Mari-Liis Dolenko

Asendusliikmed:

Tiina Sergo (Meede 1 ja Meede 2), Mari-Liis Dolenko (Meede 1), Anne-Ly Padrik (Meede 1), Kaie Ehrpais (Meede 1), Piia Kärssin (Meede 1), Urmas Lepik (Meede 1), Maret Lepiksaar (Meede 2), Demis Voss (Meede 2), Jaanika Voolaid (Meede 2), Olvia Laur (Meede 2), Maarja Lillemäe (Meede 2), Kaie Saar (Meede 2), Merike Palts (Meede 2).