Hindamiskomisjon

Hindamiskomisjoni ülesanne on hinnata Lääne-Harju Koostöökogule esitatud taotluste vastavust strateegiale ja rakenduskavale strateegias nimetatud hindamiskriteeriumite alusel ning koostada paremusjärjestuse ettepanek LHKK juhatusele.

Lääne-Harju Koostöökogu juhatus kinnitas 05.10.2022 hindamiskomisjoni koosseisud oma otsusega nr 2.1 järgmiselt:

Meede 1 hindamiskomisjoni koosseis:

 1. Triin Kallas
 2. Helen Haab
 3. Kaido-Allan Lainurm
 4. Ede Teinbas
 5. Hannes Ojangu

Asendusliikmed: Merle Beljäev, Merike Palts, Kerli Lambing, Mari-Liis Dolenko, Ermil Miggur 

Meede 2 hindamiskomisjoni koosseis:

 1. Ede Teinbas
 2. Kerli Lambing
 3. Piia Kärssin
 4. Tiina Sergo
 5. Mari-Liis Dolenko

Asendusliikmed: Merle Beljäev, Triin Kallas, Kaido-Allan Lainurm, Helen Haab, Hannes Ojangu

Projektide hindamise alusdokumendid:

Varasemad hindamiskomisjonid

Lääne-Harju Koostöökogu juhatus kinnitas 09.09.2019 hindamiskomisjoni koosseisud oma otsusega nr 1.1 järgmiselt:

Meede 1 hindamiskomisjoni koosseis:

Demis Voss
Tiina Sergo
Andrus Saliste
Taimi Viidna
Helen Haab
Meede 2 hindamiskomisjoni koosseis:

Urmas Lepik
Andrus Saliste
Gerli Veeleid
Mari-Liis Dolenko
Helen Haab
Asendusliikmed: Urmas Lepik (Meede 1), Gerli Veeleid (Meede 1), Mari-Liis Dolenko (Meede 1), Triin Kallas (Meede 1), Merike Palts (Meede 1), Demis Voss (Meede 2), Tiina Sergo (Meede 2), Taimi Viidna (Meede 2), Olvia Laur (Meede 2).

Lääne-Harju Koostöökogu juhatus kinnitas 16.02.2018 Meede 3 hindamiskomisjoni koosseisu oma otsusega nr 4.1 järgmiselt:

Meede 3 hindamiskomisjoni koosseis:

Kadri Kurm (taandatud LEADER määruse § 21 lg 4 p 6 alusel)
Ermil Miggur
Merle Beljäev
Carmen Kressa
Mari-Liis Dolenko
Asendusliikmed: Anne-Ly Padrik, Olvia Laur, Tiina Sergo, Jaanika Voolaid, Kaido-Allan Lainurm (taandatud LEADER määruse § 21 lg 4 p 6 alusel)

Perioodil 23.05.2016-23.05.2019

Meede 1 hindamiskomisjoni koosseis:

 1. Kaie Saar
 2. Jaanika Voolaid
 3. Maarja Lillemäe (taandatud LEADER määruse § 21 lg 4 p 6 alusel)
 4. Merike Palts
 5. Demis Voss

Meede 2 hindamiskomisjoni koosseis:

 1. Urmas Lepik
 2. Piia Kärssin
 3. Kaie Ehrpais
 4. Anne-Ly Padrik
 5. Mari-Liis Dolenko

Asendusliikmed:

Tiina Sergo (Meede 1 ja Meede 2), Mari-Liis Dolenko (Meede 1), Anne-Ly Padrik (Meede 1), Kaie Ehrpais (Meede 1), Piia Kärssin (Meede 1), Urmas Lepik (Meede 1), Maret Lepiksaar (Meede 2), Demis Voss (Meede 2), Jaanika Voolaid (Meede 2), Olvia Laur (Meede 2), Maarja Lillemäe (Meede 2), Kaie Saar (Meede 2), Merike Palts (Meede 2).