Üldkoosolekute protokollid

2024
Lae alla Üldkoosoleku (kokku kutsumata) otsuse protokoll nr.2, 30.04.2024 Padisel
Lae alla Üldkoosoleku protokoll nr.1, 6.03.2024 Padisel
2023
Lae alla LHKK Üldkoosoleku protokoll nr.4, 29.11.2023 Klooga
Lae alla LHKK üldkoosoleku protokoll nr.3 29.06.2023 Padise
Lae alla LHKK Erakorralise üldkoosoleku protokoll nr.2 29.05.2023 Padise
Lae alla LHKK Üldkoosoleku protokoll nr.1 07.03.2023 Laulasmaa
2022
Lae alla LHKK üldkoosoleku protokoll 13.10 2022 lisa 3. LHKK revisjonikomisjoni seisukoht
Lae alla LHKK üldkoosoleku protokoll 13.10 2022 lisa 2. Tegevuspiirkonna analüüs
Lae alla LHKK üldkoosoleku protokoll 13.10 2022 lisa 1. Strateegia mustand
Lae alla Üldkoosoleku protokoll 13.10.2022
Lae alla Üldkoosoleku protokoll 18.05.2022 Padise
Lae alla Üldkoosoleku protokoll 25.03.2022
2021
Lae alla Üldkoosoleku protokoll 2021 10 12
Lae alla Üldkoosoleku protokoll 2021 06 09
Lae alla Üldkoosoleku protokoll 2021 03 30
2020
Lae alla Üldkoosoleku protokoll 2020 8.10
Lae alla Üldkoosoleku protokoll 2020 06 18
Lae alla Üldkoosoleku protokoll 2020 01 16
2019
Lae alla Üldkoosoleku protokoll 2019 10 10
Lae alla Üldkoosoleku protokoll 2019 05 23
Lae alla Üldkoosoleku protokoll 2019 01 17
2018
Lae alla Üldkoosoleku protokoll 2018 09 20
Lae alla Üldkoosoleku protokoll 2018 05 31
Lae alla Üldkoosoleku protokoll 2018 02 01
2017
Lae alla Üldkoosoleku protokoll 2017 09 21
Lae alla Üldkoosoleku protokoll 2017 05 11
2016
Lae alla Üldkoosoleku protokoll 2016 09 22
Lae alla Üldkoosoleku protokoll 2016 05 26
Lae alla Üldkoosoleku protokoll 2016 05 02
Lae alla Ettekanne 24.03.2016 MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu LEADER-meetme raames antava projektitoetuse taotluse menetlemise, hindamiskriteeriumite ja hindamise ning paremusjärjestuste koostamise kord
Lae alla Üldkoosoleku protokoll 2016 03 24
2015
Lae alla Üldkoosoleku protokoll 2015 10 22 lisa 4 Eelarve projektid 2015-2016
Lae alla Üldkoosoleku protokoll 2015 10 22 lisa 3 Rakenduskavad 2015-2016
Lae alla Üldkoosoleku protokoll 2015 10 22 lisa 2 LÄÄNE-HARJU KOOSTÖÖKOGU STRUKTUUR STRATEEGIA 2014 - 2020 elluviimiseks
Lae alla Üldkoosoleku protokolli lisa 1 Lääne-Harju Koostöökogu Strateegia 2014-2020 muudatusettepanekud
Lae alla Üldkoosoleku protokoll 2015 10 22
Lae alla Üldkoosoleku protokoll 2015 02 05
Lae alla Üldkoosoleku protokoll 2015 06 11
Lae alla Üldkoosoleku protokoll 2015 04 23
2014
Lae alla Üldkoosoleku protokoll 2014 12 11
Lae alla Lääne-Harju Koostöökogu 2014+ arengustrateegia ettevalmistava toetuse tegevuskava
Lae alla Üldkoosoleku protokoll 2014 10 23
Lae alla Üldkoosoleku protokoll 2014 06 16
Lae alla Üldkoosoleku protokoll 2014 05 29 lisa strateegia mustand 2014-2023
Lae alla Üldkoosoleku protokoll 2014 05 29 lisa Projektiidee
Lae alla Üldkoosoleku protokoll 2014 05 29 lisa audiitori järeldusotsus
Lae alla Üldkoosoleku protokoll 2014 05 29 lisa Põhikirja muudatusettepanek
Lae alla Üldkoosoleku protokoll 2014 05 29- lisa Struktuuri tutvustus
Lae alla Üldkoosoleku protokoll 2014 05 29
2013
Lae alla Üldkoosoleku protokoll 2013 12 06
Lae alla Üldkoosoleku lisa 2013.06.07
Lae alla Üldkoosoleku protokoll 2013.06.07
Lae alla Üldkoosoleku protokoll 2013.06.07
2012
Lae alla Üldkoosoleku protokoll 2012.11.05
Lae alla Üldkoosoleku protokoll 2012.08.02
Lae alla Üldkoosoleku protokoll 2012.06.08
2011
Lae alla Üldkoosoleku protokoll 2011.06.10
2010
Lae alla Üldkoosoleku protokoll 2010.12.15
Lae alla Üldkoosoleku protokoll 2010.09.04
Lae alla Üldkoosoleku protokoll 2010.07.02
2009
Lae alla Üldkoosoleku protokoll 2009.12.09
Lae alla Üldkoosoleku protokoll 2009.06.17
2008
Lae alla Üldkoosoleku protokoll 2008.10.29