Organisatsioon

Lääne-Harju Koostöökogu moodustati 9. juunil 2006. aastal. Algselt kuulus tegevusgrupi koosseisu neli valda – Kernu, Nissi, Padise ja Vasalemma. 2009. aastal liitus tegevusgrupiga Keila vald ning 2014 Paldiski linn. Vaatamata 2017. aastal toimunud haldusterritoriaalsetele muudatustele ei muutunud Lääne-Harju Koostöökogu piirkond. Lääne-Harju Koostöökogu piirkonda kuuluvad Lääne-Harju vald (Paldiski, Keila, Vasalemma, Padise) ja osaliselt Saue vald (Kernu ja Nissi). Lääne-Harju Koostöökogu piirkonna tähistamiseks võeti veebiaadressil kasutusele muinaskihelkonna Vomentaga nimi, mis hõlmas hilisemate Keila, Harju-Madise ja Risti ning osa Hageri kirikukihelkonna territooriumist. Selles ajaloolises haldusüksuses ongi Lääne-Harju Koostöökogu piirkonna ühisosa.

Tegevuspiirkonna pindala on 1 084,1 km² ning rahvaarv ligemale 19 tuhat elanikku (2024. aasta seisuga).

Tegevusgrupi missiooniks on piirkonna elu edendamine kodanikuühenduste, ettevõtjate ja kohalike omavalitsuste koostöös ning algatuste toetamine ja elluviimine LEADER põhimõtteid rakendades. Tegevusgrupil on oluline roll kolme sektori (avalik, era- ja kolmas sektor) esindajate kaasamisel ühiselt seatud eesmärkide nimel üheskoos töötamisse.

Oma missiooni täitmisel piirkondliku arendusorganisatsioonina on tegevusgrupil kui organisatsioonil neli põhifunktsiooni:

  • nõustamine
  • projektijuhtimine
  • seire
  • kommunikatsioon

Nende ülesannetega loob Lääne-Harju Koostöökogu oma liikmetele ja kogukonnale lisaväärtust.