Meede 1

2017

Uute õppevahendite soetamine
Projekti taotleja: 
MTÜ Muusikaselts Nissi Trollid
Toetuse summa (€): 
3417.00
Kategooria: 
Meede 1
Aasta: 
2017
Kalju-lava ägedaimaks suvelavaks Põhja-Eestis! (Kalju-lava arenguprojekt)
Projekti taotleja: 
Kallaste Turismitalu OÜ
Toetuse summa (€): 
23 566.36
Kategooria: 
Meede 1
Aasta: 
2017

2016

MTÜ Lootuse Küla puidutööstuse kaasajastamine
Projekti taotleja: 
MTÜ Lootuse Küla
Toetuse summa (€): 
5490.00
Kategooria: 
Meede 1
Aasta: 
2016
Mesila laiendamine ning laiendamiseks vajaliku inventari ja perede soetamine
Projekti taotleja: 
OÜ Polli Mõis
Toetuse summa (€): 
4751.04
Kategooria: 
Meede 1
Aasta: 
2016
Tammiku Plekikoda OÜ tootmispinna laiendamine
Projekti taotleja: 
Tammiku Plekikoda OÜ
Toetuse summa (€): 
10 661.00
Kategooria: 
Meede 1
Aasta: 
2016
Lineaarse rektaalanduriga ultraheli CTS 800 soetamine
Projekti taotleja: 
Triin Tohveri Hoburavi OÜ
Toetuse summa (€): 
3120.00
Kategooria: 
Meede 1
Aasta: 
2016
Katlamaja renoveerimine
Projekti taotleja: 
OÜ Peetri Catering
Toetuse summa (€): 
18 697.39
Kategooria: 
Meede 1
Aasta: 
2016

2014

Risti kiriku raidkivide inventeerimine. Ettevalmistustööd raidkivide eksponeerimiseks kirikaias
Projekti taotleja: 
EELK Risti kogudus
Toetuse summa (€): 
648.00
Kategooria: 
Meede 1
Aasta: 
2014
Ruila külas asuva Vasalemma jõe jalakäijate silla rekonstrueerimise projekteerimistööd
Projekti taotleja: 
Kernu Vallavalitsus
Toetuse summa (€): 
3264.00
Kategooria: 
Meede 1
Aasta: 
2014
Laulasmaa maastikukaitseala Lahepere osatüki puhkerajatiste projekteerimine
Projekti taotleja: 
Keila Vallavalitsus
Toetuse summa (€): 
6000.00
Kategooria: 
Meede 1
Aasta: 
2014
Kloostrimetsa kompetentsikeskuse renoveerimisprojekt
Projekti taotleja: 
Kloostrimetsa Fideikomiss UÜ
Toetuse summa (€): 
2800.00
Kategooria: 
Meede 1
Aasta: 
2014

2013

Laulasmaa maastikukaitseala Lahepere osatüku puhkemajandusliku eelprojekti koostamine valitsustasandite- ja sektoritevahelises koostöös
Projekti taotleja: 
Keila Vallavalitsus
Toetuse summa (€): 
4240.00
Kategooria: 
Meede 1
Aasta: 
2013
Nissi tiikide projekteerimine
Projekti taotleja: 
MTÜ Orhivar
Toetuse summa (€): 
1920
Kategooria: 
Meede 1
Aasta: 
2013

2012

Türnpu pargi korrastus- ja haljastusprojekt
Projekti taotleja: 
Keila Vallavalitsus
Toetuse summa (€): 
5520.00
Kategooria: 
Meede 1
Aasta: 
2012
EELK Harju-Madise kiriku välisvalgustuse projekteerimine
Projekti taotleja: 
EELK Harju-Madise Kogudus
Toetuse summa (€): 
4224.00
Kategooria: 
Meede 1
Aasta: 
2012

Lehed