Meede 1

2014

Risti kiriku raidkivide inventeerimine. Ettevalmistustööd raidkivide eksponeerimiseks kirikaias
Projekti taotleja: 
EELK Risti kogudus
Toetuse summa (€): 
648.00
Kategooria: 
Meede 1
Aasta: 
2014
Ruila külas asuva Vasalemma jõe jalakäijate silla rekonstrueerimise projekteerimistööd
Projekti taotleja: 
Kernu Vallavalitsus
Toetuse summa (€): 
3264.00
Kategooria: 
Meede 1
Aasta: 
2014
Laulasmaa maastikukaitseala Lahepere osatüki puhkerajatiste projekteerimine
Projekti taotleja: 
Keila Vallavalitsus
Toetuse summa (€): 
6000.00
Kategooria: 
Meede 1
Aasta: 
2014
Kloostrimetsa kompetentsikeskuse renoveerimisprojekt
Projekti taotleja: 
Kloostrimetsa Fideikomiss UÜ
Toetuse summa (€): 
2800.00
Kategooria: 
Meede 1
Aasta: 
2014

2013

Laulasmaa maastikukaitseala Lahepere osatüku puhkemajandusliku eelprojekti koostamine valitsustasandite- ja sektoritevahelises koostöös
Projekti taotleja: 
Keila Vallavalitsus
Toetuse summa (€): 
4240.00
Kategooria: 
Meede 1
Aasta: 
2013
Nissi tiikide projekteerimine
Projekti taotleja: 
MTÜ Orhivar
Toetuse summa (€): 
1920
Kategooria: 
Meede 1
Aasta: 
2013

2012

Türnpu pargi korrastus- ja haljastusprojekt
Projekti taotleja: 
Keila Vallavalitsus
Toetuse summa (€): 
5520.00
Kategooria: 
Meede 1
Aasta: 
2012
EELK Harju-Madise kiriku välisvalgustuse projekteerimine
Projekti taotleja: 
EELK Harju-Madise Kogudus
Toetuse summa (€): 
4224.00
Kategooria: 
Meede 1
Aasta: 
2012
Turba noortetoa kaasajastamine
Projekti taotleja: 
Nissi Vallavalitsus
Toetuse summa (€): 
1408.00
Kategooria: 
Meede 1
Aasta: 
2012
Terviseraja projekteerimine Vasalemma alevikus
Projekti taotleja: 
Vasalemma Vallavalitsus
Toetuse summa (€): 
6600
Kategooria: 
Meede 1
Aasta: 
2012

2011

Projekteerimistööd õpi-ja huvikeskuse (edaspidi Keskus) loomiseks Kasepere külas, Padise vallas
Projekti taotleja: 
MTÜ Ratsuritäht
Toetuse summa (€): 
9940
Kategooria: 
Meede 1
Aasta: 
2011
Keila-Joa lossi külalistemaja rekonstrueerimine
Projekti taotleja: 
National Heritage Foundation OÜ
Toetuse summa (€): 
15750
Kategooria: 
Meede 1
Aasta: 
2011
Laulasmaa Puhkeskuse osalise välisterritooriumi projekteerimine
Projekti taotleja: 
OÜ Bestring KML
Toetuse summa (€): 
1870
Kategooria: 
Meede 1
Aasta: 
2011
Ohtu Külamaja projekteerimine ning külaplatsile liidetavale alale detailplaneeringu koostamine
Projekti taotleja: 
MTÜ Ohtu Külaselts
Toetuse summa (€): 
5139
Kategooria: 
Meede 1
Aasta: 
2011
Pedase Puhkekeskus & Hotelli laulalava ette ehitatava kinnise tantsukuuri kontsruktiivse osa projekteerimine
Projekti taotleja: 
Pedase Hotell OÜ
Toetuse summa (€): 
950
Kategooria: 
Meede 1
Aasta: 
2011

Lehed