Uudised

13.04.2023
Puhume Purjesse taotlusvoor tuleb taas! Lääne-Harju Koostöökogu avab koostööprojekti “Uut hoogu” raames Puhume purjesse taotlusvooru. Projektitaotlusi saab esitada 15.05 - 16.06.2023, eelarve maht 33 437,00 eurot Maksimaalne toetuse summa on 5000...
29.03.2023
Järgmine Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse liikmete koosolek toimub 5. aprillil algusega kell 18.00 Padisel Valitsejamajas. Päevakorras on: 1. Uue liikme vastu võtmine- Harju-Madise Koduloo- ja  Suguvõsauurijate selts 2. Koostööprojekti “Uut hoogu...
17.03.2023
06.-13.märts 2023 oli avatud projektitaotluste vastuvõtt Lääne-Harju Koostöökogu tegevuspiirkonnas, mille tulemusena: 1.2 Tooted ja teenused - esitati 10 taotlust, taotletav toetuse summa kokku 227 594,30 eurot, alammeetme eelarve maht 95 000,00...
12.03.2023
Lääne-Harju Koostöökogu on alustanud koostööd Tallinna Ülikooliga Loode-Eesti geopargi idee taaselustamiseks, et piirkonda terviklikult tutvustada. Koostöö tulemusel valmib Loode-Eesti Geopargi arengustrateegia kuni aastani 2030. TLÜ-s on algatatud...
14.02.2023
Selles infokirjas kutsume huvilisi infopäevale, strateegia lõpuseminarile,  ärgitame projekte kirjutama ning räägime uutest algatustest. Lähemalt loe SIIT
12.02.2023
7. märtsil algusega kell 15.00 toimub Laulasmaa kogukonnamajas, Kloogaranna tee 26,  Lääne-Harju Koostöökogu 2023-2027 strateegiadokumendi tutvstus ning LHKK liikmete üldkoosolek. Kogunemine kell 14.30 KL 15.00 LHKK strateegiadokumendi  2023-2027...
05.02.2023
Päevakorras: 1. LHKK strateegia täiendatud versiooni arutelu; 2. LHKK üldkoosoleku kokku kutsumine; 3. Hindajate kinnitamine Covid taotlusvooru, meede 5 taotluste hindamiseks; 4. Audiitorettevõtja konkursi välja kuulutamine; 5. Kohalalgatatud teemad...
18.01.2023
Lääne-Harju Koostöökogu annab teada, et 2023 taotlusvoor toimub 06.03 - 13.03.2023 17.00 e-Pria keskkonnas. Taotlemiseks on avatud meetmed: Meede 1, alammeede 1.2 Tooted ja teenused eelarve 95 000.00 eurot  Meede 2, alammeede 2.1. Kogukond eelarve...
16.01.2023
Lääne-Harju Koostöökogu pakub tööd  BÜROOSPETSIALISTILE Büroospetsialisti ülesanded: PRIA-ga seonduvad tegevusgrupi toimingud; Asjaajamine ja ühingu aruandlus; Leader toetuse taotlusvoorude tehniline ettevalmistamine; Hindamiskomisjoni töö...
19.12.2022
Ohtu küla Arukate külade arenguprogrammis Leader tegevusrühmadest on üks või teine lehelugeja ehk varasemalt kuulnud. Aruka küla arenguprogrammist tõenäoliselt vähem. Nüüd on põhjust. Arukad külad (Smart Villages) on Euroopa Komisjoni algatus...

Lehed