Uudised

02.09.2015
Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse koosolek toimus Vasalemmas  Lääne-Harju Koostöökogu 7. 09.2015 juhatuse koosoleku päevakord: LHKK strateegia ettevalmistamise projektijuhi Kadri Tillemanni ülevaade strateegia ettevalmistamise perioodi II...
12.08.2015
Leader suveseminari peateemaks oli kohaturundus. Kutsutud osalema olid Leader tegevusgruppide, Põllumajandusministeeriumi, PRIA ja Eesti Maaülikooli, kui Eesti maaelu arengukava püsihindajad ning Maamajanduse Infokeskuse töötajad. Seminari teisel...
01.07.2015
Lääne-Harju Koostöökogu esinduse õppevisiidi Tšehhi 14.-18. juuni 2015 kokkuvõte Õppevisiidi eesmärgiks oli koostöövõimaluste kaardistamine LHKK tegevuspiirkonnas teenuste väljatöötamiseks, osutamiseks ja arendamiseks kohalike omavalitsuste ja...
01.07.2015
29. mail 2015 esitati Põllumajandusministeeriumile Lääne-Harju Koostöökogu strateegia 2014-2020. Üldkoosolek kiitis heaks Lääne-Harju Koostöökogu 2014-2020 strateegia koos redaktsiooniliste muudatustega 11 juunil Padisel. Strateegiadokumendiga saab...
12.06.2015
LHKK tegevmeeskond ja KOVide esindajad viibivad kontaktvisiidil 14-18 juuni 2015. Meid võõrustab Tšehhi kohalik tegevusgrupp SDRUZENI SPLAV http://www.sdruzenisplav.cz/ . Kontakt-õppereisi eesmärk: Koostöövõimaluste kaardistamine LHKK...
11.06.2015
Ajavahemikul 2.-4. juuni (5. juunil toimus tagasisõit) toimunud õppevisiidil osalesid Lääne-Harju Koostöökogu esindajad Piret Lõuk, Annika Jõks, Ranno Rüüberg, Liivi Ermas, Rafael Milermann, Taimar Tensbek, Einar Alliksaar ja Kadri Tillemann,...
25.05.2015
11. juuni üldkoosolek kinnitas koos parandusettepanekutega LHKK 2014-2010 strateegia esitamiseks Põllmumajandusministeeriumile.  PÕM-ile esitatud strateegiaga saab tutvuda alates 22 juuni.2015    
20.05.2015
Austatud Lääne-Harju Koostöökogu liige!  KUTSE  Lääne-Harju Koostöökogu (edaspidi LHKK) juhatus kutsub kokku üldkoosoleku 11. juunil kell 18.00 Padise Kastellis.  Üldkoosoleku päevakord: 1. LHKK liikmete välja arvamine (LHKK põhikrija punkt 4.10.3...
30.03.2015
Lääne-Harju Koostöökogu juhatus kutsub kokku üldkoosoleku 23. aprillil 2015, kell 18. 00, Padise mõisas, koguneminie alates 17.30. Üldkoosoleku päevakord: 1.LHKK strateegia 2014-2020 kinnitamine ja elluviimise ettevalmistavad tegevused. 2.LHKK...
29.01.2015
Hea loode-eestlane! Mõlgub Su peas mõnikord mõte sellest, milline on meie elukeskkond viie aasta pärast? Kas meie ümber on hooldatud alad või läbitungimatu võsa? Kas piima ja leiva järele peame sõitma Tallinna või saame vajaliku kodulähedasest...

Lehed