Uudised

06.02.2018
Enne kevadist taotlusvooru tuleme taas taotlejatale lähemale ja korraldame nõustamispäevad suuremates keskustes. Võimalusel palume ette registreerida, et saaksime aja just Teile eraldada, aga kui see pole võimalik, võite ka lihtsalt n.ö. elavas...
30.01.2018
Kogukondade inspiratsiooniväljasõit toimub 08. veebruaril kl 14-17 Ääsmäe ja Metsanurme küladesse. Tutvume LEADER ja teiste projektidega ja koostöönäidetega, kuuleme toetusvõimalustest, ajame omavahel juttu ja saame paremini tuttavaks. Lisaks...
21.01.2018
Head Loode-Eesti turismiasjalised! Ootame teid 29. jaanuaril 2018 kl 15-17 Kallaste tallu, et arutada piirkonna sügisfestivali toimumise võimalikkust ja ülesehitust. Lisainfo ja registreerumine.
18.01.2018
Hea Lääne-Harjumaa ettevõtja! Ressursitõhusus, rohemajandus, ringmajandus, keskkonnasäästlikkus, jätkusuutlikkus… - mis need on ja missugust kasu need saavad anda Sinu ettevõttele? Lääne-Harju Koostöökogu on alustamas rahvusvahelist ringmajanduse...
05.01.2018
2017. aasta novembris külastasid viis Loode-Eesti turismiettevõtjat Valle del Ambrozi piirkonda Hispaanias. Inspiratsioonireisil külastati piirkonna matkaradasid ja vaatamisväärsusi, vaadati kohalikke majutusettevõtteid ja SPAsid. Õppereisi keskmeks...
02.01.2018
Loode-Eesti ühisturunduse projekti raames valmis 2017. aasta lõpus “Loode-Eesti kui turismisihtkoha turundusplaan aastateks 2018–2020”, mida hakatakse ellu viima kolme Loode-Eestis tegutseva LEADER tegevusgrupi (Nelja Valla Kogu, Lääne-Harju...
18.12.2017
Lääne-Harju Koostöökogu (LHKK) kuulutab välja konkursi hindamiskomisjoni liikmete leidmiseks. Komisjoni ülesanne on hinnata LHKK-le esitatud LEADER meetme projektitaotluste vastavust piirkonna strateegiale ja rakenduskavale strateegias nimetatud...
18.12.2017
MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu viib 01.01.2018-30.06.2019 ellu rahvusvahelist koostööprojekti Local Security/Kohalik turvalisus.   Projekti tegevused on: piirkondliku turvalisuse võrgustiku loomine ja toetamine kogemusi ja teadmiste vahetamine nii...
17.12.2017
5. detsembril Kernu mõisas toimunud Loode-Eesti kui turismisihtkoha arendamise arutelul võeti kokku senitehtud plaanid ja testiti uusi ideid. Asjaolu, et piirkonna ettevõtjad ja omavalitsuste esindajad teemast huvituvad, kinnitab suur osalejate arv...
16.12.2017
2017. aasta detsembris valmis Lääne-Harju Koostöökogu tellimusel uuringufirma Positium LBS poolt teostatud 2016. aasta Lääne-Harjumaa külastatavuse uuring. Uuringu andmetena kasutati mobiilpositsioneerimise meetodit. Meetod on täpne, nt eestlastest...

Lehed