Uudised

23.11.2015
22. novembril kiitis Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolek heaks strateegia täiendused ning arengut toetav dokument on esitatud maaeluministeeriumile kinnitamiseks. Strateegiadokument leiatv siit      
06.11.2015
MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu on koostanud Euroopa Liidu Ühise Põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse (ELÜPS), Eesti maaelu arengukava 2014 – 2020 ning põllumajandusministri 14.10.2014 määruse nr 85 alusel Lääne-Harju Koostöökogu tegevuspiirkonna...
26.10.2015
Lääne-Harju Koostöökogu on partneriks projektis "FOCUS" - "Stimulating new forms of active civic participation through focus on Social and Solidarity Economy" (Sotsiaalse ja solidaarse ettevõtluse toel uute kodanikuaktiivsuse võimaluste arendamine...
01.10.2015
Päevakord: Uue liikme vastuvõtmine, OÜ Köster Ede Teinbas tutvustab projekti "FOCUS" - "Stimulating new forms of active civic participation through focus on Social and Solidarity Economy" LHKK 2014+ strateegia muudatuste tutvustus (muudatuste...
01.10.2015
Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolek toimus 22. oktoobril kell 19.00 Hatu mõisas, Padise vallas. Päevakord: LHKK 2014+ strateegia ja tegevmeeskonna struktuuri kinnitamine 2015 ja 2016 LHKK tegevuskava, eelarve ja rakenduskava kinnitamine ning LHKK...
02.09.2015
Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse koosolek toimus Vasalemmas  Lääne-Harju Koostöökogu 7. 09.2015 juhatuse koosoleku päevakord: LHKK strateegia ettevalmistamise projektijuhi Kadri Tillemanni ülevaade strateegia ettevalmistamise perioodi II...
12.08.2015
Leader suveseminari peateemaks oli kohaturundus. Kutsutud osalema olid Leader tegevusgruppide, Põllumajandusministeeriumi, PRIA ja Eesti Maaülikooli, kui Eesti maaelu arengukava püsihindajad ning Maamajanduse Infokeskuse töötajad. Seminari teisel...
01.07.2015
Lääne-Harju Koostöökogu esinduse õppevisiidi Tšehhi 14.-18. juuni 2015 kokkuvõte Õppevisiidi eesmärgiks oli koostöövõimaluste kaardistamine LHKK tegevuspiirkonnas teenuste väljatöötamiseks, osutamiseks ja arendamiseks kohalike omavalitsuste ja...
01.07.2015
29. mail 2015 esitati Põllumajandusministeeriumile Lääne-Harju Koostöökogu strateegia 2014-2020. Üldkoosolek kiitis heaks Lääne-Harju Koostöökogu 2014-2020 strateegia koos redaktsiooniliste muudatustega 11 juunil Padisel. Strateegiadokumendiga saab...
12.06.2015
LHKK tegevmeeskond ja KOVide esindajad viibivad kontaktvisiidil 14-18 juuni 2015. Meid võõrustab Tšehhi kohalik tegevusgrupp SDRUZENI SPLAV http://www.sdruzenisplav.cz/ . Kontakt-õppereisi eesmärk: Koostöövõimaluste kaardistamine LHKK...

Lehed