Uudised

27.01.2015
Lähteülesanne   Töö: MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu (LHKK) 2014-2020 strateegia koostamine (edaspidi „töö“) Tellija: MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu (edasipidi „tellija“) Kontaktisik: Kadri Tillemann, projektijuht, kadri.tillemann@vesterra.ee; +372 50...
21.01.2015
Lp. Turismiasjalised! Lääne-Harju Koostöökogu on viiendat  aastat järjest osalemas rahvusvahelisel turismimessil Tourest 13.-15.veebruaril 2015 Harjumaa messipinnal koos teiste Harjumaa Leader tegevusgruppide ja Harjumaa turismiesindajatega....
08.01.2015
Strateegia ettevalmistamise meeskonna rollid ja vastutus määratud, meeskonnaliikmed värvatud. Alates tänasest, 08.01.2015, asusid Lääne-Harju Koostöökogus strateegia ettevalmistamise meeskonnas tööle Külli Liebert, Ede Teinbas ja Eve Piibeleht...
22.12.2014
Oleme koostamas LEADER kohaliku arengu strateegiat toetusperioodiks 2014 -2020 ja otsime oma meeskonda  STRATEEGIA ETTEVALMISTAMISE KOORDINAATOREID  Koordinaatori tööülesanneteks on strateegia ettevalmistamise perioodil teabe kogumine ja...
09.12.2014
Lääne-Harju Koostöökogu tegevusgrupi halduskulude eelarvest eraldatud ja vabanenud projektivahendite arvelt 2014. aasta III taotlusvooru taotluste vastuvõtt on lõppenud. Taotlusvooru kogumaht 57 684,00 EURi Kokku laekus 25 taotlust kogusummas 107...
08.12.2014
Lääne-Harju Koostöökogu juhatus kinnitas 03. detsembril Hindamiskomisjoni koosseisu 2014 III taotlusvooruks: Kaido-Allan Lainurm. Vasalemma vald Piia Kärssin. Padise vald Kaie Ehrpais. Nissi vald Merle Beljäev. Kernu vald Egle Kaur. Keila vald...
04.12.2014
Nagu ka varasematel aastatel valisid võitjad välja Harjumaa arendusorganisatsioonid üheskoos: Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Harju Maavalitsus, Kodukant Harjumaa ja LEADER tegevusgrupid. Samuti kuulusid...
25.11.2014
Lääne-Harju Koostöökogu kuulutab välja tegevusgrupi halduskulude eelarvest eraldatud ja vabanenud projektivahendite arvelt 2014. aasta III taotlusvooru. Eesti maaelu arengukava 2007-2013 Leader - meetme rakendamise raames alustab Keila, Kernu,...
20.11.2014
Lääne-Harju Koostöökogu "Ettevõtlikkuse edendamine" projekti üldeesmärk oli  mõjutada sihtgruppide hoiakuid ning tõsta teadlikkust ettevõtlikkuse ning ettevõtluse olemusest ja olulisusest. Üldeesmärgi saavutamiseks toimusid alljärgnevad tegevused...

Lehed