Uudised

02.01.2013
LHKK kontor on avatud E ja K kell 09.00-16.00, teistel aegadel palun registreeruda tel 608 7833 või e-posti teel info@vomentaga.ee Nõustamine toimub: esmaspäeval 10.00-16.00 Vasalemma kontoris teisipäeval 12.00-14.00 Kernu vallamajas kolmapäeval...
06.12.2012
Eesti maaelu arengukava 2007-2013 Leader - meetme rakendamise raames alustab Keila, Kernu, Nissi, Padise ja Vasalemma tegevuspiirkonnas moodustatud MTÜ Lääne -Harju Koostöökogu vastu võtma järgmise taotlusvooru taotlusi projektitegevuste...
23.11.2012
Üldkoosoleku päevakord: LHKK taotluste menetlemise korra kinnitamine. Halduslepingu sõlmimine vastavalt Leader - määrusele  § 9 lg 1 p Rakenduskava kinnitamine 2013 Audiitori kinnitamine LHKK tegevuskava 2013 Revisjonikomisjoni liikme valimine...
25.10.2012
02-03 novembril toimub loome- toidu ja turismiettevõtjatele õppereis Põlvamaale, kus külastame Põlvamaa Partnerluskogu, LEADER toetust saanud edukaid ettevõtmisi ning peame koostööseminari, kus piirkonna arenguprojektidest annavad ülevaate ...
25.10.2012
Loode-Eesti turismikoostöövõrgustiku koosolek 31.10.2012 kell 16.00 Kallaste talus. www.kallastetalu.ee Töögrupi juht: Raido Notton
25.10.2012
Lääne‐ ja Ida‐Harju toidu‐ ja toitlustusettevõtjate koostöökoosolek toimub 29. oktoobril 2012 kell 14.00-16.00 koht: Raasiku Vallavalitsuse II korruse volikogu saal. (tallinna mnt 24, Aruküla).
12.10.2012
Loometurismiettevõtjate töökoosolek. Koostöös Ida-Harju Koostöökojaga Kell 14.00 Keila Vallavalituse II korrus, volikogu saal.
03.10.2012
29.09.2012 jõustus "Kohaliku tegevusgrupiga halduslepingu sõlmimise taotlemise ja taotluse menetlemise kord, nõuded kohaliku tegevusgrupi kohta ning Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse...
25.09.2012
LHKK tegevmeeskonna töödokumentidest saab teavet kavandatavatest üritustest ja sündmustest. Tulevaste perioodide töökavasid uuendatakse kaks korda kuus.
12.09.2012
Sädeinimeste töörühma koosolek, autahvel, tunnustamine ja edasised tegevused, 24. septembril kell 18.00 Vasalemmas Ettevõtlikkuse edendamise töörühma koosolek. Projekti programmi ja ajakava kinnitamine. 25. septembril Kell 18.00, Vasalemmas...

Lehed