Uudised

08.07.2014
07.07.2014 Vasalemmas toimunud juhatuse koosolekul võeti vastu kaks uut liiget: Oniste OÜ ja Turba AMS. Otsutati: ​ Kinnitada hindamiskomisjon Kerli Lambing, Piia Kärssin, Kaie Ehrpais, Vaido Romulus, Tiina Sergo, Merle Beljäev, Raido Notton. ...
18.06.2014
17.juunil toimus Lääne-Harju Koostöökogus juhatuse esimehe valimine. Hääletusel osales 11 juhatuse liiget. 7 poolt häälega valiti juhatuse esimeheks Rafael Milerman
02.06.2014
MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu kuulutab välja vabanenud projektivahendite arvelt 2014. aasta II taotlusvooru Eesti maaelu arengukava 2007-2013 Leader - meetme rakendamise raames. MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu Üldkoosoleku poolt 29.05.2014 kinnitatud...
21.05.2014
MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu juhatus on kutsusnud kokku üldkoosoleku 29. mail, 2014 kell 18.00. Üldkoosolek toimub Keila Joa Lossis NB!  LHKK liige, kes ei osale üldkoosolekul, omab õigust volikirjaga volitada oma  organisatsiooni teist esindajat....
16.05.2014
Leader määruse muudatus, mis kakkab kehtima 18. mai 2014  MUUDATUSED: Põllumajandusministri 21. septembri 2012. a määruse nr 75 „Kohaliku tegevusgrupiga halduslepingu sõlmimise taotlemise ja taotluse menetlemise kord, nõuded kohaliku tegevusgrupi...
16.05.2014
Leader kogemuste omandamise ning Leader strateegia uuendamise õppereisi aruanne POOLA, Niemodlin piirkonda 27. aprill – 02.mai 2014 28. aprill 2014 Muusikaline kohtumine endises Evangeelses Luteri kirikus Taotleja: Próskówi Kultuurikeskus (küla...
21.04.2014
Juhatus kutsub kokku Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosoleku, mis toimub 29. mail 2014. a. algusega kell 18.00 Keila-Joa Lossis, Keila vald, Harjumaa. 17.45 Kogunemine 18.00 Üldkoosolek Üldkoosoleku päevakord: Majandusaasta aruande kinnitamine....
15.04.2014
10.mail toimub Loode-Eesti  avatud uste päev koostöös Põhja Läänemaa ja Lääne-Harjumaa ettevõtjatega Eesmärgiks on meie kaunist piirkonda ja ettevõtlust tutvustada läbi põnevate tegevuste. Sellel päeval avavad uksed 31 ettevõtjat ja vabaühendust...
09.04.2014
Registreerimine lõppenud! Leader kogemuste omandamise ning Leader strateegia uuendamise õppereisile POOLA, Niemodlin piirkonda 27. aprill – 02.mai 2014 Lääne-Harjumaa Koostöökogu ja Ida-Harju Koostöökoja OSALEJATE NIMEKIRI Vaido Romulus,...
03.04.2014
MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu kutsub oma liikmeid õppereisile Poola. Õppereis korraldatakse koostöös Ida-Harju Koostöökojaga Õppereis toimub 27.04 – 02.05.2014 ning külastatakse Niemodlin piirkonda Poolas.  Vastuvõttev tegevusgrupp Partnerstwo Borów...

Lehed