LEADER määruse ja taotlussüsteemi muudatused

Maaeluministeeriumis (MEM) on muutmisel määrus „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus.“ Eelnõud ja seletuskirja saab lugeda siit.  MEMi esindajad on  kinnitanud, et muudatustega määrus jõustub 1. oktoobril 2017. Muudatusi on arvukalt. Eelnõu sätestab ka, kuidas mõjutab käimasolev haldusreform LEADER tegevusgruppide piirkondi. Põhimõtteks on, et tegevuspiirkond on jätkuvalt territoorium, mis vastab haldusreformi eelsele kohaliku tegevusgrupi liikmeks olevate valdade, sealhulgas vallasiseste linnade ja kuni 4000 elanikuga linnade territooriumile.

PRIA tahab 1.10.2017 avada projektitaotluste esitamise uues e-PRIA-s; ka selle sätestab määrus.

Tegevusgruppide korraldatavates taotlusvoorudes, mille algus on enne 1.10.2017, võetakse dokumente vastu ja menetletakse lõpuni vanas e-PRIA-s.

Taotlusvoorudes, mis toimuvad alates 1.10.2017 või hiljem, võetakse dokumendid vastu ja menetletakse lõpuni ainult uues e-PRIA-s.

Toetustaotluse esitamise kohta uues iseteeninduskeskkonnas valmib PRIA-l üksikasjalik videojuhend, kus näidatakse hääljuhistega samm-sammult dokumendi täitmist. Juhend plaanitakse avaldada PRIA kodulehel 15.09.

Samuti toimub tegevusgruppides toetustaotluste hindamine uues iseteeninduskeskkonnas. Selleks valmib 22. septembriks videomaterjal hindamise töörühma liikmetele. Perioodil 4.-10. september kaasab PRIA kohalike tegevusgruppide esindajaid iseteeninduskeskkonna testimisse.

Lisaks on kokku lepitud 26.09.2017 LEADER infopäev Jänedal (projektitoetuse avalduste esitamine, menetlemine ja hindamine uues e-PRIA-s PRIA õppevideote baasil) ja 19.10.2017 LEADER vebinar tegevusgruppide töörühmade (hindamiskomisjonide) liikmetele – projektitaotluse hindamismooduli tutvustamine. Infopäevade kohta pakub teavet Maamajanduse Infokeskus http://maainfo.ee/index.php?page=3336.

Uue iseteeninduskeskkonna kasutusele võtmisega soovib PRIA pöörata tähelepanu eriti klientide rahulolu kasvatamisele, mis on üks peamistest eesmärkidest. Samuti soovime muuta taotluste menetlemise kiiremaks ja muuta suhtluse kliendi ja PRIA vahel paberivabaks.

Viimati lisatud uudised

23.01.2020
Enne 2020. a taotlusvooru tuleme taas taotlejatele lähemale ja korraldame nõustamispäevad piirkonna suuremates keskustes. Võimalusel palume ette...
17.01.2020
Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolek otsustas oma 16.01.2020 koosolekul muuta 2020. aasta rakenduskava ning avada ühes taotlusvoorus 30.03.-06.04.2020...
12.12.2019
Tänavu erakordselt menukaks osutunud Porikuu elamusfestival meelitas sügiseste ilmade kiuste Loode-Eesti sündmustele tuhandeid külastajaid kõikjalt...