Lääne-Harju Koostöökogu kuulutab välja konkursi hindamiskomisjoni liikmete leidmiseks

Lääne-Harju Koostöökogu (LHKK) kuulutab välja konkursi hindamiskomisjoni liikmete leidmiseks.

Komisjoni ülesanne on hinnata LHKK-le esitatud LEADER meetme projektitaotluste vastavust piirkonna strateegiale ja rakenduskavale strateegias nimetatud hindamiskriteeriumite alusel ning koostada paremusjärjestuse ettepanek LHKK juhatusele.

Hindamiskomisjonid moodustatakse LHKK strateegias 2014-2020 esitatud meetmete põhiselt ning käesoleva konkursiga otsitakse komisjoni liikmeid meetmele 1 (Ettevõtlus ja ettevõtlikkus) ja meetmele 2 (Kogukond ja elukeskkond).

Komisjoni koosseisu kinnitamisel lähtub LHKK juhatus põhimõttest, et esindatud oleksid nii avalik, era- kui mittetulundussektor ning komisjoni kuuluks ka üks sõltumatu soovitavalt piirkonnaväline liige. Komisjoni kuulub 5 põhiliiget ja asendusliikmed. Komisjoni koosseisu kinnitab LHKK juhatus kolmeks aastaks.

Hindamiskomisjoni liige:

  • tunneb Leader põhimõtteid, orienteerub valdkonda reguleerivates õigusaktides, on kursis LHKK strateegiaga aastateks 2014-2020;
  • tunneb LHKK piirkonda;
  • omab varasemat juhtimis- või arendustöö alast kogemust või kogemust projektidega (projekti kirjutamine, juhtimine ja/või hindamine vms) meetmetega seotud valdkondades (ettevõtlus, kogukond), kasuks tuleb varasem projektide hindamise kogemus;
  • on huvitatud LHKK piirkonna arengust.

Hindamiskomisjoni liige on oma töös sõltumatu, ta ei esinda organisatsiooni huve mille liikmeskonda ta kuulub ning tal on kohustus hoida talle hindamise käigus teatavaks saanud informatsiooni konfidentsiaalsena.

Hindamiskomisjoni liikme tööülesanded:

  • projektitaotluste lugemine ja hindamine;
  • hindamise käigus objektide külastamine, taotlejate ärakuulamine;
  • hindamiskomisjoni koosolekutel osalemine.

Hindamiskomisjoni liikme töötasu on 200 eurot (bruto) ühes taotlusvoorus, tasustatakse taotlusvooru põhiselt projektide hindamise eest.

Järgmine taotlusvoor toimub 2019 aastal 30. september-07. oktoober kell 17.00. Orienteeruv projektide hindamise aeg on 2019. a. november.

Hindamiskomisjoni töökord on kirjeldatud LHKK üldkoosoleku poolt kinnitatud korras “MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu LEADER-meetme raames antava projektitoetuse taotluse menetlemise, hindamiskriteeriumite ja hindamise ning paremusjärjestuste koostamise kord“.

Konkursil kandideerimiseks palume edastada sooviavaldus koos CV-ga hiljemalt 05.08.2019 aadressile info@vomentaga.ee 

Lisateave kandideerimise kohta: büroojuht Kerli Lambing, 50 50 444, kerli@vomentaga.ee

Viimati lisatud uudised

18.05.2020
18.05.2020 jõustus LEADER määruse muudatus, millega pikendatakse investeeringuprojektide elluviimise tähtaegu 1 aasta võrra ehk senise kahe aasta...
06.05.2020
Head Loode-Eesti turismiasjalised! Meile on pakutud osalemisvõimalust projektis, mille käigus saaks maaturismiettevõtted laiendada oma teenuste...
21.03.2020
Valmistame järgmiseks suveks ette Loode-Eesti toidukaardi teist trükki. Kaardil on kajastatud kohalike toidutootjate info - mida toodetakse, ning kus...