Koostööprojekt Arukad külad

Arukate külade koostööprojekti suurem eesmärk on kohaliku elu edendamine ja uute võimaluste leidmine kohalikule elanikule.

Lääne-Harju valla piirkonna külade võrgustiku eesmärk on ette valmistada piirkondlik strateegia ja liituda arukate külade Eesti võrgustikuga. Piirkonda otsitakse toimivad innovatiivseid lahendusi ja mudelid murekohtadele. Projekti eestvedajateks meie piirkonnas on Andrus Saliste ja Krista Maaro. 

Mis see arukas küla siis ikkagi on? Vaata seda animatsiooni!

Täpsemat infot juba toimunud tegevustest ja mis veel tulemas on, leiab siit lehelt - https://www.maainfo.ee/index.php?page=3824

Kristiina Tammets Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht ja projekti koordinaator: " Arukas küla teab oma tugevusi ja vajadusi ning kogukonna liikmete koostöös lükkab käima just need tegevused ja teenused, millest enim puudust tuntakse. Olgu selleks kaugtöökeskuse käivitamine, teenused noortele peredele, ettevõtjate võrgustumine ja kohaturundus, rohemajandus või muu," 

Arukate külade arenguprogramm on siseriiklik LEADER koostööprojekt, mille eesmärk on pakkuda tuge ja koolitustegevusi programmis osalevatele küladele oma piirkonna aruka küla strateegia loomiseks ja innovaatiliste piloottegevuste rakendamiseks. Koostööprojekti lisandväärtusena luuakse Eesti arukate külade võrgustik, et suurendada kohalikke kogukondade võimekust ja teadlikkust piirkonna arengu võimalusest. Lisaks luuakse seosed Euroopa arukate külade võrgustikuga Smart Rural 21 (www.smartrural21.eu). Arukate külade programmi viivad ellu 13 Eesti LEADER tegevusgruppi.

Arukate külade kontseptsioon on Euroopa Liidus üha olulisemaks muutuv mõiste, toetades erinevate toetusvahendite kasutamist maapiirkondade arenguks, julgustades kohalikke elanikke koostöös tegutsema, et parandada kogukondade ja külade elukvaliteeti ning võimalusi. Arukate külade arenguprogrammi eeskujuks on Euroopa Komisjoni rahastatud projekt „Smart Rural 21”,  mille üldeesmärk on suunata ja  toetada külasid kogu Euroopas kasutama uuenduslikke meetodeid ja strateegiaid oma külade arendamisel. Eestist valiti projektis osalema Virtsu kogukond, kes on tänaseks projekti toel valmis saanud Virtsu aruka küla strateegia.

Koostööprojekti partnerid: Ida-Harju Koostöökoda, Jõgevamaa Koostöökoda, Järva Arengu Partnerid, Lääne-Harju Koostöökogu, PAIK, Põhja-Harju Koostöökogu, Põlvamaa Partnerluskogu, Pärnu Lahe Partnerluskogu, Rohelise Jõemaa Koostöökogu, Tartumaa Arendusselts, Valgamaa Partnerluskogu, Virumaa Koostöökogu, Võrumaa Partnerluskogu.

Koostööpartnerid Eestis: Eesti LEADER Liit, Eesti Linnade ja Valdade Liit, Külaliikumine Kodukant, Maaeluministeerium, Põllumajandusuuringute Keskus maaeluvõrgustiku tegevuste raames, Sotsiaalministeerium.

Osalevad külad/piirkonnad: Eassalu-Neitsi külade piirkond, Kamari Haridusselts, Kilingi-Nõmme piirkond, Kiltsi-Ebavere-Väike-Maarja, Koeru piirkond, Kose-Uuemõisa küla, Kriilevälja küla, Kuremaa alevik, Kääpa küla, Lubja küla, Luunja vald, Lääne-Harju kogukond, Navi küla, Neeme küla, Otepää valla külad, Purtse küla, Ravila külaarendamise selts, Rohelise Jõemaa külade piirkond, Taevaskoja küla, Taheva piirkond, Ulila alevik, Uuesalu küla, Vajangu piirkond, Venevere-Paasvere-Laekvere piirkond.

 

Lisainfo: büroojuht ja koostööprojektide koordinaator Eliko Kõiv, +372 5354 2379, eliko@vomentaga.ee

Koostööprojekti tegevusi kaasrahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi LEADER meetmest.

Viimati lisatud uudised

30.11.2021
Sündmusterohke oktoober on jäänud kaugele seljataha ja ees ootab rahulik jõuluaeg. Siiras ja suur tänu teile, armsad Porikuu festivali toetajad ja...
25.11.2021
PADISE LASTEAIA PROJEKT „VANAEMA JUTUKERA" Meie projekti „Vanaema jutukera” eesmärk: vanavanemad on põlvkondade sidususe kandjad, neilt on palju...
09.11.2021
12.oktoobri üldkooosolek kinnitas 2022.a rakenduskava: Strateegia meetme nimetus                Kavandatav eelarve                  Projektitoetuse...