Kutsume osalema LHKK veebilehe hinnapakkumisel

Lääne-Harju Koostöökogu toimiv veebileht "vomentaga.ee" on ajale jalgu jäänud ning vajab põhjalikku uuendamist.

Hinnapakkumise kutse Lääne-Harju Koostöökogu veebilehe loomiseks

1.     Töö teostamise aeg

September 2024 – november 2024

2.     Tellija

Lääne-Harju Koostöökogu

3.     Veebilehe sihtgrupp

Lääne-Harju Koostöökogu piirkonna toetuste taotlejad informatsiooni saamiseks ning organisatsiooni liikmed ja koostöövõrgustike esindajad, kohalikud ja rahvusvahelised koostööpartnerid.

Veebilehe eesmärk ja tulemus

Eesmärk: veebilehe loomise eesmärk on kaasajastada organisatsiooni digilahendused ning edastada taotlejatele ja muudele huvigruppidele selgelt ja operatiivselt informatsiooni.

Tulemus: valminud on kasutajasõbralik ja kaasaegne veebileht. Uuendatud disain on visuaalselt, modernsem ja graafilisem, veebilehe haldusesse on lisandunud kaasaegsed funktsioonid, mis võimaldavad teavet kiiresti ja loogiliselt hallata.

4.     Tellitava töö sisu:

Disain I

●      Maketi loomine

●      Disaini kavandite loomine ja esitlemine

●      Hilisemate muudatuste tegemine (orienteeruv maht 12 tundi)

Arendus II

●      Disaini koodimine

●      Wordpressi liidestamine disaini templiitidega

●      Wordpressi platvormi seadistus

●      Väiksemate lisaarenduste arendamine ja seadistus (vormid, kalender)

●      Halduse korrastamine ja koolitus

●      Hilisemad muudatused ja lisaarendused (orienteeruv maht 15 tundi)

Muud toetavad tegevused III

●      Sisude korrastamine/seadistus ja nende algne lisamine

●      Serveritööd: arenduskeskkonna loomine ja aktiivseks tegemise seadistus

●      Terve lehe testimine enne aktiivseks tegemist ja muudatuste elluviimine 4 tunni raames

●      Lehe aktiivseks tegemisega seotud tegevused. Vana lehe andmetest koopia tegemine

5.     Nõuded pakkujale

5.1.   Varasem vähemalt 5 aasta pikkune kogemus veebiarendajana;

5.2.   Pakkuja esitab koos pakkumiskutsega ülevaate oma tehtud töödest ja CV.

6.     Üldised tingimused:

6.1.   Võitnud pakkujaga sõlmitakse töövõtuleping.

6.2.   Tasumine töö eest toimub peale töö teostamist ja üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist.

7.     Pakkumuse esitamine

7.1.   Palume hinnapakkumise ning punktis 6 nõutud kogemusi kirjeldava CV saata hiljemalt

20. maiks 2024 aadressile info@vomentaga.ee

7.2.   Pakkumus peab sisaldama pakkuja nime, registrikoodi, aadressi ja kontaktandmeid, esitamise kuupäeva ning teenuse maksumust käibemaksuta, käibemaksu ning maksumust koos käibemaksuga, kui pakkuja on käibemaksukohustuslane. Pakkumuse kehtivusaeg on vähemalt 3 kuud.

7.3.   Pakkumuse saajaks on  Lääne-Harju Koostöökogu aadressiga Valitsejamaja, Padise, Harju maakond 76001

8.     Pakkumuste hindamine

8.1.   Pakkumust hindab Lääne-Harju Koostöökogu vastavalt hindamiskriteeriumitele:

Kriteerium/ Osakaal

Nr 1 Maksumus / 50%

Nr 2 Varasem kogemus / 50%

8.2.   Maksumus – 50 punkti. Madalaima maksumusega pakkumine saab 50 väärtuspunkti. Teised vastavaks tunnistatud pakkumised saavad punkte järgmise valemi järgi: madalaima maksumusega pakkumuse maksumus / hinnatava pakkumuse maksumus x 50.

8.3.   Varasem kogemus – maksimaalselt 50 punkti. LHKK hindab iga pakkuja varasemat kogemust lähtudes arendaja CVst.

8.4.   Kriteeriumite punktisummad liidetakse. Võitjaks tunnistatakse kõrgeima punktisumma saanud pakkumus.

9.     Kontakt ja lisainfo

Marje.Suharov@gmail.com, tel 5019255

Lääne-Harju Koostöökogu toimiv veebileheht  vomentaga.ee.

Lisaks on koostööprojektidega loodud veebilehed loode-eesti.ee ja porikuu.ee.

 

 

 

Viimati lisatud uudised

16.05.2024
Järgmine Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse koosolek toimub 23. mail 2024 Viikingite külas Päevakord: 1. 2024 I Leader taotlusvooru rahastamise...
06.05.2024
Lääne-Harju Koostöökogu toimiv veebileht "vomentaga.ee" on ajale jalgu jäänud ning vajab põhjalikku uuendamist. Hinnapakkumise kutse Lääne-Harju...
03.05.2024
Lääne-Harju Koostöökogu taaselustas idee Loode-Eesti geopargist. Loode-Eestis asuvad erilised geoloogilised loodusmälestised (Neugrundi...