Arutelu "Loode-Eesti geopark - võimalik või võimatu?" esimene kohtumine

1990. aastatel tegeleti aktiivselt Loode-Eesti geopargi arendamisega. Tänaseks tegevus puudub ja puudub ka info, mida tehti, miks asi lõpetati ja sellepärast soovime kokku kutsuda nii endiseid eestvedajaid kui ka praegusi huvigruppe.

Miks arendustöö toona soikus, mis sai MTÜ Loode-Eesti Geopargist, mis on õppetunnid ning kas ja mida tehtud tööst tänasesse üle saab võtta, arutame 13. mail algusega kl 18.00 Vasalemmas, Ranna tee 8 III korruse saalis.

Kohtumise memo leiate: 13.05.2019 Loode-Eesti geopargi arutelu

Infomaterjalid:

Eesti Looduse artikkel 2010/11: Eesti esimene geopark asub Loode-Eestis

Põhja-Eesti klint UNESCO maailmapärandi ja geopargina: edasiste võimaluste analüüs, aruanne 2008

Loodusmälestised 20: Loode-Eesti

Eesti geoloogiline aluskaart 6344, Kehra

20.05.2019 Virumaa geopargi loomise arenguseminari slaidid ja märkmed

Lisainfo: projektijuht Eliko Kõiv, 5354 2379, eliko.koiv@gmail.com

Arutelu toimub koostööprojekti „5*Nature"​ raames, mille tegevusi kaasrahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi LEADER meetmest.

Kuupäev: 
Esmaspäev, 13. Mai 2019