Dark Sky ja Device õppereis Kreekas

21.07.2023-26.07.2023 osales Lääne-Harju Koostöökogu rahvusvahelisel Dark Sky „Loode-Eesti tähed – teaduse, toidu ja turismi arendamine“ projekti Leedu õppereisi eelkoosolekul ja DEVICE „Euroopa vabatahtlike rahvusvahelise kodanikuaktiivsuse arendamine“ viimasel rahvusvahelisel koosolekul projekti peapartneri Agia omavalitsuse  piirkonnas Kreekas.

Rahvusvahelisel kohtumisel osalesid delegatsioonid erinevatest projektide partnerorganisatsioonidest Albaaniast, Küproselt, Serbiast, Itaaliast, Leedust, Maltast, Bulgaariast ja Eestist.

Lääne-Harju Koostöökogu delegatsiooni kuulusid LHKK liikme esindaja, MOMU Mootorispordi Muuseumi perenaine Tiiu Niglas ning projektide koordinaator Kaire Luuk.

Kohtumisel toimus erinevate riikide esindajatega eelkohtumine Dark Sky projekti Leedu õppereisi korraldamiseks ja DEVICE koosoleku raames ühine töötuba teemal "Euroopa sotsiaalne struktuur: kodanike panus ja soovitused". Tutvuti kohaliku külaelu, vabatahtlike tegevuse, ettevõtluse ja kultuuriga. Kohtumise korraldamisel kaasati kohaliku elanikkonda, kes vabatahtlikult aitasid kogu programmi läbi viia.

Tiiu Niglast inspireeris kogukondlike ürituste tutvustamisel Küprose maasikafestival. Kohalik omavalitsus korraldab seda vabatahtlike abiga ning nende piirkonnas on auasi panustada selle festivali korraldamisse. Võimalusel soovib ta järgmisel kevadel minna ka ise sinna vabatahtlikuks ning näha kuidas see täpselt toimub, milliseid ülesandeid vabatahtlikud teevad ning rääkida nende motivatsioonist. Samuti vaadelda korralduslikku poolt, festivali ülesehitust ning sisu. Kindlasti on neilt midagi õppida või jagada nendega enda kogemusi töös vabatahtlikega. 

Projektipartnerite esindajaid tervitas Agia linnapea Antonis Gountaras ning sellele järgnes delegatsioonide visiit Agia linnavalitsusse.

Programmi raames toimus Platanias Velika Thalassa teatris Derenia Küprose teatriklubi muusika- ja teatrietendus "Muusika kohtub teatriga", mis oli kokku pandud spetsiaalselt käesolevaks rahvusvaheliseks kohtumiseks. Üritusel osalesid projektipartnerite esindajad ja kogukonna inimesed.

Koostööprojekt „Dark Sky „Loode-Eesti tähed - teaduse, toidu ja turismi arendamine"​ tegevusi kaas rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi LEADER meetmest.

DEVICE koosolek oli rahastatud „Kodanike Euroopa“ programmi kaudu, millega toetatakse algatusi ja tugevdatakse teadlikkust Euroopa lähiajaloost ja suurendatakse kodanikuosalust ELi tasandil.

Kuupäev: 
Reede, 21. Juuli 2023