Eesti Leader Liidu üldkoosolek 18.04.2019 Türi Kultuurikeskuses

Eesti Leader Liidu üldkoosolek toimub 18. aprillil 2019 algusega kell 12.00 Türi Kultuurikeskuses

Üldkoosoleku päevakord

  1. Majandusaasta aruanne 2018 ja revisjonikomisjoni hinnang
  2. Kokkuvõte 2019. a. tegevustest ja plaanidest
  3. Liikmemaksu tõstmine 0,1%ni tegevuskuludest alates 2020
  4. Juhatuse esimehe tasu kehtestamise ettepanek
  5. Vabaühenduste Liidu liikmeks astumine.

Lääne-Harju Koostöökogust osalevad juhatuse esimees Rafael Milerman, büroojuht Kerli Lambing ja meetmejuht Ede Teinbas.

Lisainfo: juhatuse esimees Rafael Milerman, +372 513 3891, rafael.milerman@gmail.com 

Koosoleku teade Eesti Leader Liidu koduleheküljel: http://leaderliit.eu/Uudised-page-44/Eelteade--ELL-uldkoosolek-toimub-18...

Kuupäev: 
Neljapäev, 18. Aprill 2019