Harjumaa väikeettevõtjate inspiratsioonipäev

Toimumisaeg

22.09.2022

Harjumaa Leader tegevusgrühmad korraldavad piirkonna väikeetevõtjatele ja ettevõtlikele kogukondadele inspiratsioonipäeva 22. septembril Kernu mõisas. Sündmus toimub koostööprojekti Harju LEADER II raames, mille eesmärk on toetada ettevõtjate võrgustiku loomist.

Inspiratsioonipäev on Harjumaa väikeettevõtete juhtide ja ettevõtlike inimeste kohtumine, kus häid tulemusi saavutanud juhid räägivad, miks, mida ja kuidas nad tegid, mis läks hästi, mis halvasti. Sel päeval on Sul on võimalus teiste kogemustest õppida ja otse tugiorganisatsioonidega suhelda ning Sinu arvamuse põhjal kujundatakse uue rahastusperioodi LEADER ettevõtlusmeetmed.

Harjumaa väikeettevõtjate inspiratsioonipäeva kava

22.09.2022 N kell 9.30 - 16.00, Kernu mõisas

9.30 Kogunemine & hommikukohv

10.00 Inspiratsioonipäeva avatervitus ettevõtja, Testlio asutaja Kristel Kruustükilt

10.10 Kuidas ja kas peaks ettevõtja keerulise ajaga kohanema? - Targast rahast ja ärimudeli muudatustest räägib investor, autor, õpetaja, ettevõtja, mentor Kristi Saare 

11.10 Paus

11.20 Kas edu on halb õpetaja? - oma õnnestumistest ja ebaõnnestumisest:

11.20 Kaine Kärbes, alkoholivaba rändbaar - Raili Mägi         

11.40 UHHKE, OÜ Puitmast - Margus Proos

12.00 Ettevõtja koostöö võimalikkusest teadlastega - Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, teaduskoordinaator Helen Haab & Maria Martšenko

12.30 Lõuna

13.15 Minu ettevõte sai toetust! - kogemuslood toetuste taotlemisest, kasutamisest, aruandlusest, kättesaadavusest ja nende vajalikkusest

PESA programmi ja LEADER toetuse abil jätkusuutlikuks ettevõtteks. Helg brändi looja, ettevõtja Evelyn Müürsepp, Nelja Valla Kogu, Annika Jõks

Nõustamise ja arenguprogrammide toel efektiivsemaks. Revalia Impex OÜ ja selle juht Andres Turro,  Harjumaa Ettevõtlus ja Arenduskeskus ettevõtete konsultant, tootmisprotsesside juhtimisekspert Eduard Laur

Digioskuste abil nähtavaks. Roosid ja Okkad OÜ juht ja käsitööettevõtja Hedwig Seaver. Töötukassa tööandajate konsultant Kristi Stokes

14.15 Paus

14.30 Töötoad ettevõtjale koostööideede ja kontaktide leidmiseks, kitsaskohtade ja toetusvajaduste väljaselgitamiseks.

Toeks kohv & suupisted

Töötoad toimuvad väiksemates huvigruppides:

1. Sündmuste korraldajad, turismiteenuste pakkujad.

2. Väiketootjad ja teenuspakkujad

3. Kohaliku toidu tootjad, OTT korraldajad

4. Elustiiliettevõtlus

5. Vabaühendused ettevõtjana

15.30 Töötubade kokkuvõtted, inspiratsioonipäeva lõpetamine

Päeva modereerib Kristel Kruustük

Sündmust rahastab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD)

Inspiratsioonipäev on Harjumaa väikeettevõtjatele tasuta.

Kuupäev: 
Neljapäev, 22. September 2022