Juhatuse koosolek 21.04.2022 Kernu Mõisas

Päevakord:

  1. Uue LEADER arengustrateegia ettevalmistamise projektijuhi värbamiskomisjon annab teada töö tulemusest.
  2. Ettepanek tegevmeeskonnaga tähtajaliselt töölepingute muutmine kuni 2023 märtsi lõpuni, koormuse suurendamine.
  3. Ümberkorraldused tegevmeeskonnas.
  4. LHKK 2021 majandusaasta kokkuvõte
  5. LHKK liikmemaksu suurendamine.
  6. Kutsume kokku LHKK üldkoosoleku 18.maiks.
  7. PRIA järelpärimisele seisukoha kujundamine.
  8. Kohapeal algatatud teemad
Kuupäev: 
Pühapäev, 10. Aprill 2022