Juhatuse Koosolek Padisel 03.03.2022

Päevakord:

1. Koostööprojekt Nelja Valla Koguga idee esitamine üldkoosolekule.

2. LHKK arengustrateegia 2023-2027 ettevalmistamise tegevuskava esitamine LHKK üldkoosolekule.

3. LHKK arengustrateegia 2023-2027 projektijuhi konkurssi korraldamine; värbamiskomisjoni loomine ja

volituste andmine värbamiseks.

4. LHKK arengustrateegia 2023-2027 koostamise teavitamine LHKK piirkonna elanikele ja organisatsioonidele.

5. LHKK üldkoosoleku kokkukutsumine 25.märtsil.

6. Kohal algatatud teemad.

Kuupäev: 
Teisipäev, 1. Märts 2022