Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse koosolek 22. augustil Vasalemmas

Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse koosolek toimub 22. augustil algusega kell 18.00 Vasalemmas Ranna tee 8.

Päevakord:

 1. Info Lääne-Harju Koostöökogu 2016 I taotlusvooru kohta
 2. Lääne-Harju Koostöökogu 2016 II taotlusvooru väljakuulutamine
 3. Rahulolu uuringu tellimise pakkumusekutse kinnitamine ja hankekomisjoni kinnitamine
 4. Audiitori kinnitamine 2016 majandusaasta aruande auditeerimiseks
 5. 2016 rakenduskava muutmine (meetmelehtede täpsustamine)
 6. 2017 eelarve
 7. 2017 tegevuskava
 8. 2017 rakenduskava
 9. “MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu LEADER-meetme raames antava projektitoetuse taotluse menetlemise, hindamiskriteeriumite ja hindamise ning paremusjärjestuste koostamise kord” muutmine
 10. Koostööprojekti “Loode-Eesti kohaturundusstrateegia uuendamine ja strateegia tegevuskava väljatöötamine” kavandi tutvustamine
 11. Koostööprojekti “Elu kahe maailma piiril: Põhja-Eesti ja Lääne-Eesti” info
 12. Revisjonikomisjoni aruande läbivaatamine
 13. Revisjoni töökorra ettepaneku läbivaatamine
 14. Informatsioon ja arutelu LEADER meetme rakendamise tingimustest haldusreformi järgselt
 15. Üldkoosoleku kokkukutsumine
 16. Lääne-Harju Koostöökogu 10 juubeliks seminari korraldamine (arutelu eelarve ja toimkonna osas)
Kuupäev: 
Esmaspäev, 22. August 2016