Lääne-Harju Koostöökogu projektinõustajate koolitus

Projekti "Lääne-Harju ettevõtlikkuse edendamine" raames korraldatakse viiepäevane koolitus piirkondlikele projektinõustajatele.

Koolituse käigus omandatakse teadmised ning läbi praktikumide kogemused, kuidas algatada ja ellu viia kompleksseid või piiriüleseid projekte, kuidas olla eestvedaja ja toetaja ning nõustaja teistele, kes projektimajanduses tuge vajavad.

Koolitusmeetodid:

loeng
situatsiooni- ja rollimäng
iseseisev õpe

14, 21, 28 oktoober 2014 PROJEKTIJUHTIMINE

Koolitaja: Annemai Mägi. InterAct Projektid & Koolitus OÜ juhatuse liige,Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste MA sotsioloogia erialal, lisaerialad projektijuhtimine ja avalike suhete psühholoogia.

Projektide planeerimine - kuidas algatada projekti planeerimist oma organisatsioonis ja jõuda ideest teostuseni (sh eesmärkide püstitamine, koostööpartnerite kaasamine, tegevuskava ja eelarve koostamine jm);
Rahastamistaotluse koostamine - kuidas leida rahastajat, nõudmised rahastamistaotlusele, fondi- ja meetmepõhine rahastamistaotluse koostamine, (struktuuri)fiondide ja rahastajate ülevaade;
Projektijuhtimine - fondi- ja meetmepõhine projektijuhtimine, projekti dokumendihalduse korraldamine, rollide jaotamine mees­konnas, projekti finantsjuhtimine, projekti raamatupidamine, rahastajaga suhtlemine;
Hankedokumentide koostamine ja riigihangete läbiviimine - tingimused hangetele, hankedokumentide koostamine ja hangete läbiviimine, hangete hindamine ja vormistamine.

04, 11 november 2014 NÕUSTAMINE 

Koolitaja: AASK Consult Kaidi Peets, rahvusvaheliselt sertifitseeritud coach, superviisor ja organisatsioonide arendusnõustaja, ärikorraldus ja turundus TTÜ, inglise filoloogia MA TPÜ

Projektijuhi ja nõustaja oskused, enesehindamine- millised on projektijuhi ja nõustaja vajalikud oskused, millised on koolitusel osaleja oskused, mida peaksin veel juurde õppima, arendama;
Nõustamine- nõustamise tähendus, nõustaja roll ja kompetentsid
Praktilised nõustamisoskused- aktiivne kuulamine, analüüs, tagasiside. 

Koolituse kogumaht 40 ah

Koolitused toimuvad Lepiku Külalistemajas, Kabila küla, Kernu vald, Harjumaa

Koolitusel osalenutelt ootame konkreetset panust ja oma teadmiste, oskuste ja kogemuste rakendamisel kogukonna ja sektoriüleste projektide algatamisel ja elluviimisel ning projektialasel nõustamisel oma kogukonnas.  Lääne-Harju Koostöökogu kaasab koolituse läbinuid projektide juhtimisse.  

Koolituse läbinutel on eelis kandideerimisel Lääne-Harju Koostöökogu loodava meetmejuhi/projektijuhi ametikohale  (Osa- või täiskoormusega töökoht)

Meetmejuhi põhiülesanded:

Nõustab LHKK liikmeid ja projektitaotlejaid piirkonna arenguvajadustest lähtuvalt
Korraldab valdade/valdkondade ühisprojektide koostamise ja juhtimise
Korraldab meetmepõhise seire
Jälgib meetmepõhise eelarve täitmist;
Suhtleb aktiivselt taotlejatega ning kogukonnaga
Kindlustab rahastatud projektide käsitluse meedias/sotsiaalmeedias;
Korraldab meetmepõhise infovahetuse ja turunduse:
Loob ja hoiab aktiivsena meetme-põhised võrgustikud ja töögrupid;
Korraldab ja viib läbi infopäevi ja koolitusi

Koolituse kohtade arv on piiratud. Kokku koolitame 10 projektijuhti.

Koolitusele kandideerimiseks palume saata hiljemalt 12. Septembriks kell 14.00 vabas vormis elulookirjeldus, kus soovime näha milline on eelnev projektijuhtimise kogemus, millised on Sinu sotsiaalsed, organisatoorsed ja erialased oskused  ja ning lühike ülevaade, miks just Sina peaksid koolitusel osalema.

Kui kandideerid, siis palun arvesta, et 16. septembril  kutsume kõik kandideerijad eelnevale ümarlauale, mis toimub Vasalemmas, Ranna tee 8, III korrus, volikogu saalis, kell 17.00-19.00

Lisainformatsioon: Annika Jõks

e-post: annika@vomentaga.ee

Telefon: +372 51 87 480;  +372 60 87 833

Kuupäev: 
Teisipäev, 14. Oktoober 2014