Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolek 09.06.2021 algusega kl 18.30 Padise kloostris

Juhatus kutsub kokku Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosoleku 9. juunil 2021. a. algusega kell  18.30 Padise kloostris.

Päevakord:

1. Lääne-Harju valla uue esindaja valimine juhatusse.

2. Lääne-Harju Koostöökogu strateegia muudatuste kinnitamine.

Registreerimine lingi kaudu SIIN

Üldkoosoleku ajakava:

18.00 Kogunemine ja kehakinnitus

18.30-19.30 Üldkoosolek

19.30-21.00 Pidulik tordisöömine ja jutustamine LHKK 15. sünnipäeva tähistamiseks. Esinevad kohalikud muusikud.

 

 

30.03.2021 toimunud üldkoosoleku otsuste täitmise kokkuvõte:

Otsus 1 kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu 2020 a majandusaasta aruanne.

Lääne-Harju Koostöökogu 2020 a majandusaasta aruanne on esitatud Äriregistrile ja Maaeluministri 23.10.2015 määruse nr 11 "Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER- projektitoetus" § 21 lg 5 p 9 sätestatud andmed on esitatud PRIA-le. 

Otsus 2 kinnitada siseriiklik koostööprojekt Kogukondade ühtsuse ja koostöö arendamine läbi uudsete tegevuste/sündmuste” eelarvega 44 444 eur,

Siseriiklik koostööprojekt “ on esitatud PRIA-le ja PRIA poolt kinnitatud.

 

Lugupidamisega

Rafael Milerman

Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse esimees

 

Info volitamise kohta

Vastavalt Lääne-Harju Koostöökogu põhikirja punktile 6.9 võib isik kohaliku tegevusgrupi üldkoosolekul osaleda ja hääletada ainult ühe liikme esindajana. Kohaliku tegevusgrupi liige ei tohi üldkoosolekul osaleda ega hääletada teise liikme esindajana. Põhikirja punkt on kooskõlas "Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse" § 69 lõikega 4, mille kohaselt võib kohaliku tegevusgrupi üldkoosolekul isik osaleda ja hääletada ainult ühe liikme esindajana. Kohaliku tegevusgrupi liige ei tohi üldkoosolekul osaleda ega hääletada teise liikme esindajana.

Kuupäev: 
Kolmapäev, 9. Juuni 2021