Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolek 11. mail 2017. a. kell 18.00 Hatu mõisas

Juhatus kutsub kokku Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosoleku 11. mail 2017. a. algusega kell 18.00 Hatu mõisas (Hatu, Padise vald).

Üldkoosoleku ajakava:

 • 18.00-18.30 – Hatu mõisa tegemistega tutvumine, erikohvi mekkimine
 • 18.30 alustame üldkoosolekuga

22.09.2016 toimunud üldkoosoleku otsuste täitmise kokkuvõte:

 • Otsus 1.1 ja 2.1 – Lääne-Harju Koostöökogu 2016 muudetud rakendukava ning 2017 rakenduskava on PRIA-le esitatud.
 • Otsus 1.2 – seoses PRIA poolse menetlusnõuete muutmisega, et olnud vajalik esitada 2015 aasta korrigeeritud rakenduskava eelarvet PRIA-le. Rakenduskava eelarve muudatus tuleb esitada vaid juhul kui soovitakse eelarvet suurendada.
 • Otsus 3.1 - projektitoetuse taotluste menetlemine toimub “MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu LEADER-meetme raames antava projektitoetuse taotluse menetlemise, hindamiskriteeriumite ja hindamise ning paremusjärjestuste koostamise kord” alusel.
 • Otsus 4.1 - 2016 majandusaasta aruannet auditeerib audiitor OÜ Tulekivi SP (audiitor Signe Pius).

11.05.2017 üldkoosoleku päevakord:

 1. Lääne-Harju Koostöökogu 2016 a majandusaasta aruande kinnitamine
 2. Koostööprojektide kinnitamine
 3. Lääne-Harju Koostöökogu 2017 aasta rakenduskava muutmine
 4. Juhatuse liikmete valimine: Padise valla mittetulundusühingu ja ettevõtte esindaja
 5. Revisjonikomisjoni liikmete valimine

Info volitamise kohta: Vastavalt Lääne-Harju Koostöökogu põhikirja punktile 6.9 võib isik kohaliku tegevusgrupi üldkoosolekul osaleda ja hääletada ainult ühe liikme esindajana. Kohaliku tegevusgrupi liige ei tohi üldkoosolekul osaleda ega hääletada teise liikme esindajana. Põhikirja punkt on kooskõlas "Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse" § 69 lõikega 4, mille kohaselt võib kohaliku tegevusgrupi üldkoosolekul isik osaleda ja hääletada ainult ühe liikme esindajana. Kohaliku tegevusgrupi liige ei tohi üldkoosolekul osaleda ega hääletada teise liikme esindajana.

Registreerimine veebivormi kaudu!

Lisainfo: juhatuse esimees Rafael Milerman, +372 513 3891, rafael.milerman@gmail.com; büroojuht Kerli Lambing, +372 50 50 444, kerli@vomentaga.ee

Kuupäev: 
Neljapäev, 11. Mai 2017