Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolek 23. aprill 2015

Lääne-Harju Koostöökogu juhatus kutusb kokku üldkoosoleku 23. aprill 2015 kell 18.00 Padise Mõisas

Kogunemine kell 17.30

Päevakava

1.LHKK strateegia 2014-2020 kinnitamine ja elluviimise ettevalmistavad tegevused.
2.LHKK juhatuse valimine (Vasalemma MTÜ-de esindaja ja Paldiski KOV, ettevõtjate
ja MTÜ-de esindaja valimine juhatusse).
3. MTÜ-ga Eesti Leader Liit liitumine.
4. LHKK 2014 majandusaasta aruande kinnitamine.

Kuupäev: 
Neljapäev, 23. Aprill 2015