Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolek 31. mail 2018. a. kell 18.00 Paekalda Puhkekeskuses

Juhatus kutsub kokku Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosoleku 31. mail 2018. a. algusega kell 18.00 Paekalda Puhkekeskuses (Rummu, Lääne-Harju vald).

Üldkoosoleku ajakava:

  • 17.45 Kogunemine
  • 18.00-19.00 – veematk (pange selga ilmastikule vastavad mugavad riided)
  • 19.00 alustame üldkoosolekuga

01.02.2018 toimunud üldkoosoleku otsuste täitmise kokkuvõte:

Otsus 1.1 – juhatuse liikmed Peedo Kessel, Made Saadve ja Kuldar Vassiljev võtavad osa juhatuse tööst.

31.05.2018 üldkoosoleku päevakord:

  1. Lääne-Harju Koostöökogu 2017 a majandusaasta aruande kinnitamine
  2. LEADER perioodil 2021-2027, CLLD ja multifondid
  3. Koostööprojektide kinnitamine
  4. Lääne-Harju Koostöökogu 2018 aasta rakenduskava muutmine
  5. “MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu LEADER-meetme raames antava projektitoetuse taotluse menetlemise, hindamiskriteeriumite ja hindamise ning paremusjärjestuste koostamise kord” muutmine.

Registreerimine veebivormi kaudu oli avatud kuni 27.05.2018! Oma tulekust saad teada anda info@vomentaga.ee või telefonil +372 50 50 444.

Lisainfo: juhatuse esimees Rafael Milerman, +372 513 3891, rafael.milerman@gmail.com

büroojuht Kerli Lambing, +372 50 50 444, kerli@vomentaga.ee

Info volitamise kohta

Vastavalt Lääne-Harju Koostöökogu põhikirja punktile 6.9 võib isik kohaliku tegevusgrupi üldkoosolekul osaleda ja hääletada ainult ühe liikme esindajana. Kohaliku tegevusgrupi liige ei tohi üldkoosolekul osaleda ega hääletada teise liikme esindajana. Põhikirja punkt on kooskõlas "Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse" § 69 lõikega 4, mille kohaselt võib kohaliku tegevusgrupi üldkoosolekul isik osaleda ja hääletada ainult ühe liikme esindajana. Kohaliku tegevusgrupi liige ei tohi üldkoosolekul osaleda ega hääletada teise liikme esindajana.

Kuupäev: 
Neljapäev, 31. Mai 2018