Neljas Smart Rural 21 regionaalne töötuba Taanis, Torupis  16.03-19.03.2022

Neljas Smart Rural 21 regionaalne töötuba Taanis, Torupis  16.03-19.03.2022

Smart villages cross-visit and 4th Regional Workshop

Mõiste arukad külad on Euroopa Liidus üha rohkem tähtsamaks muutuv mõiste, mille käigus toetatakse erinevate toetusvahendite kasutamist maapiirkondade arenguks. Läbi antud tegevuse julgustatakse kohalikke elanikke koostöös tegutsema ja kogukonda ühtsemaks liitma. Eesmärk on parandada kogukondade ja külade jätkusuutlikust, elukvaliteeti ning üleüldiseid võimalusi.

Smart Rural 21 (Arukate külade) projekti käigus korraldati neli piirkondlikku töötuba. Nende töötubade eesmärk oli tutvustada ja arutada paljude huvirühmadega – sealhulgas osalevate külade, piirkondade, poliitika kujundate, erasektori sidusrühmade jne. esindajatega Arukate külade teemasid, kui ka projekti Smart Rural 21 tulemusi. Töötubade eesmärk oli tõsta teadlikkust arukate külade kohta, aidata teha praktilisi järeldusi ja saada häis soovitusi.

Smart Rural 21 (Arukate küla) neljanda regionaalse töötoa põhiteemaks oli „Ühiskonna tugevus vastupidavate maapiirkondade kogukondade arendamisel“.

Töötoa käigus tutvuti Torupi küla arukate külade projektide näidetega. Räägiti vanade hoonete taaselustamisest ja külastati Dyssekilde raudteejaama, mis oli projekti käigus muudetud koostöötamiskeskuseks kogukonnale. Samas keskuses asuva jalgrattatöökoja ja rendiettevõtte käest saadi erinevad jalgrattad millega liigeldi mööda Torupi küla. Külastati kohalike ettevõtteid nagu kogukonna toel püsti pandud viljaveskit, külaarsti kabineti, ökorestoran-poodi ning tuntud Torupi ökoküla. Tutvuti ka kohaliku kultuurimaja, kogukonnamaja, kiriku ning ettevõtlus- ja ärijuhtimise eriala õpetava erakooliga, kus õppivad noored tegid esitluse koolist ja nende unistustest asutada oma esimene ettevõte. Kohalik kogukond oli kaasatud õhtuse kontsert-õhtusöögi korraldamisse, kus esitlesid ka oma nägemust – kuidas on elada ökokülas ja mida see projekt neile annab.

Toimus networking erinevate riikide esindajate vahel, millele järgnes Smart Rural 21 project seminar, kus toodi erinevaid õpetlike näiteid Arukate külade projektidest erinevatest Euroopa riikidest.

 

Kuupäev: 
Pühapäev, 20. Märts 2022