Puhume Purjesse- Suvelõpupidu PAADID JÄRVEL 5

Puhume Purjesse- Suvelõpupidu PAADID JÄRVEL 5 

Viiendat korda korraldas MTÜ Lodijärv Klooga järve ääres ajaloolisest kombestikust väljakasvanud/taastatud ja ajapikku veidi mugandunud suvelõpupidu "Paadid järvel". Üritus toimus Klooga järve ujumisalal rannas.

MTÜ Lodijärv on Klooga alevikus vabatahtlikkuse alusel tegutsev kodanikuühendus. Korraldame heakorraüritusi, kohalikku kogukonda ja aleviku külalisi aktiviseerivaid vabaaja üritusi, hoiame „kätt pulsil“, et koostöös vallavalitsusega lahendada Klooga aleviku kitsaskohti ja vajadusi muutmaks Klooga heakorrastatud 21.sajandi alevikuks.

Kõnealuse projekti kaasabil saadi oma üritust muuta huvitavamaks, külastajate erinevatele vanusegruppidele pidevat tegevust pakkuvaks

Uudsuseks oli õhtujuhi rakendamine. Õhtujuht – Gaute Kivistik e. Rohke Debelakk – oli õhtut üheks tervikuks muutvaks teguriks. Peale selle, et ta pidevalt kaasakutsuvalt tutvustas  peoalal toimuvat – laste tegevusi  koos mängujuhiga, glistertatoo töölauda, hiigelmullide tegemist (ka täiskasvanutele), kanuude- või paadisõitu järvel, zorb-veepalliga möllamist, batuuti, kohapeal töötavat kogukonna kohvikut või kaht tänavatoidu pakkujat, et lihtsalt istuda ja nautida imeilusat suveõhtut. Õhtujuht intervjueeris vabal valikul kohaletulnuid, et kuulda, mis nad arvavad toimuvast üritusest või elust Kloogal laiemalt. Õhtujuhi üheks tegevuseks oli koha/teema- ja ajakohase seltskondliku mälumängu läbiviimine, mis oli huvitav, pingetpakkuv ja õnnestus hästi. Mälumängu võitjaks osutus Tuulna küla mees Eero Meriniit.

Jäätmetekke vähendamine – MTÜ Lodijärv on juba aastaid propageerinud tulema peole oma kruusiga, kas siis jook kaasas või oma kruusiga ostmaks kogukonnakohvikust kohvi/teed. Sel aastal sooviti vähendada jäätmeid veelgi ja viia miinimumini ühekordsete nõude kasutamist – rakendada topsirenti. Täielikult oli loobutud plastnõude kasutamisest.  Projektitoetuse abil hangiti paarsada kohvi- ja joogitopsi. Teist samapalju ostis MTÜ Lodijärv nn oma rahaga veel juurde. Seetõttu sai soovitada ka teistele kohapeal müüjatele kasutada renditopse, mida ka tehti. Inimesed on hakanud juba topsiringi-põhimõttega harjuma ja mingeid arusaamatusi seetõttu ei toimunud ja topsirent õnnestus.

Fotopeegel MAGIC MIRROR oli Kloogal esmakordselt ja algselt ei saanud nagu vedama, aga hiljem eestlaslikult „ei saadud enam pidama“. Fotopeegel oli paigutatud selliselt, et foto tegemisel taustaks jäi Klooga järv, selline situatsioon, mis seal siis hetkel oli. Fotoklõpse oli 177.

 

Noored vanuses 13-18 aastat on kaastatud projekti. Noori osales ürituse läbiviimisel orienteeruvalt 6 -8 inimest, korraldades parkimist, pidasid korda tasuta batuudi juures ning tegelesid ürituse ajal muude jooksvate ülesannetega.

Seniste MTÜ Lodjärv poolt läbiviidud ürituste  „Paadid järvel“ (suvel) ja „Viska leili Klooga järvel“ talvel on viimase 5 aastaga elanikkonna, eriti aga külaliskonna seas Klooga järve muutunud oluliselt populaarsemaks ja atraktiivsemaks. Klooga alevik on sumbasum – siit ei saa läbi sõita ja lihtsalt kogemata siia sattuda. Ja tundub küll uskumatu, kuid isegi paarikümne kilomeetri kaugusel elavad inimesed ei tea sellisest alevikust nagu Klooga mitte midagi. Seetõttu korraldamegi selliseid laiemaid hulki kõnetavaid üritusi, et Kloogast saaks koht, kuhu tahetakse tulla ja ehk ka jääda.

Igasugune kogukonna liikmetega koos tegemine – on see siis talgud, mõttetöötoad või pidu – suurendab kogukonna ühtehoidmistunnet, koostöö tahet ja loob MTÜ Lodijärvest säilenõtke ja proaktiivse kodanikuühenduse.

MTÜ tegevus kajastub kodulehel.

 

Reigo Krutto
Paadid Järvel projektijuht
Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse liige

 

 

Kuupäev: 
Reede, 9. September 2022