LÜKKUB EDASI: Rahvusvahelise koostööprojekti "Ringmajandus maapiirkonnas" õppereis Portugali

NB! Seoses COVID-19 viiruspuhanguga lükkub õppereis edasi

Lääne-Harju Koostöökogu viib ajavahemikul 11.06.2018. a. kuni 31.12.2020. a ellu rahvusvahelist koostööprojekti „Ringmajandus maapiirkonnas“ (Circular economy in the countryside. Global Eco – Inno Eco). Koostööprojekti partneriteks on LEADER tegevusgrupid Soomest, Itaalist, Lätist ja Portugalist. Projekti tegevused on: rahvusvahelised õppereisid, koolitussari väikeettevõtjatele, ettevõtete tootmisprotsesside analüüs ja järelnõustamine. 

21.-24. märtsil 2020 toimub projekti viies õppereis Portugali tegevusgrupi AD ELO (Coimbra) piirkonda. Õppereisi teemadeks on:

• ringmajandus ettevõtetes ja taludes;

• jäätmete kasutamine ja taaskasutamine

• lühikesed tarneahelad (tootmine ja turustamine)

• taastuvenergia tootmine

• metsavarude energeetiline väärtustamine

Õppereisi ajakava (inglise keeles)

Ootame osalema ringmajanduse teemast huvitatud ja/või seda juba rakendavaid ettevõtteid (ja avaliku sektori organisatsioone). Osalemissoovist palume teada anda vabas vormis lühikese avaldusega (max 1 A4), kus kirjeldate oma seost ringmajandustemaatikaga, seniseid tegevusi, tulevikuplaane ning põhjendate oma ootusi õppereisile. Lääne-Harju Koostöökogu tasub õppereisi transpordi- ja majutuskulud (majutus: B&B Hotel Cantanhede Coimbra: https://www.hotel-bb.com/en/hotel/cantanhede-coimbra). Osalejad peavad ise tasuma oma toitlustuskulud ja reisikindlustuse. Osalemise eelduseks on hea inglise või portugali ;) keele oskus vähemalt suhtlustasandil. Avalduse palume saata hiljemalt 04.12.2019 aadressile ede@vomentaga.ee

Eestist saab osaleda kokku 5 inimest ning juhul, kui avaldusi laekub rohkem kui on kohti, siis on LHKK õigus osalejaid valida. Ühest organisatsioonist saab reeglina osaleda üks inimene. Õppereisil osalemine on ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi (VTA), mille suurus ühe osaleja kohta on ca 670 EUR. Kui ettevõttel on VTA piirmäär (200 000 eurot kolme järjestikuse aasta jooksul) täitunud, tuleb õppereisil osalemise eest tasuda täismahus.

Lisainfo: Lääne-Harju koostöökogu meetmejuht Ede Teinbas, ede@vomentaga.ee, 58085407

Õppereis toimub koostööprojekti „Ringmajandus maapiirkonnas"​ raames, mille tegevusi kaasrahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi LEADER meetmest.

Kuupäev: 
Esmaspäev, 21. September 2020